Vastgoeddialoog:
Advies over maatschappelijk vastgoed

Vastgoeddialoog is een onafhankelijk adviesbureau voor maatschappelijk vastgoed, met als specialisaties onderwijs, kinderopvang en sport. Wij maken (integrale) huisvestingsplannen (IHP’s), programma’s van eisen (PvE’s), haalbaarheidsonderzoeken en accommodatiebeleid.
Wij doen dit in opdracht van gemeenten, onderwijs, kinderopvang, sport en zorg. Wij doen dit vanuit een gedegen kennis en ervaring: betrokken, pro-actief, met oog voor uw context en… altijd in dialoog met u.
Onze werkvelden zijn:

Gebouwen geven een belangrijke impuls aan de sociale samenhang van een omgeving. Terecht worden daarom hoge eisen gesteld aan maatschappelijk vastgoed. Wij helpen u op gestructureerde wijze bij het ontwikkelen van huisvestingsconcepten en het plannen van maatschappelijk vastgoed. Hierbij kijken we vanuit meerdere disciplines naar één en hetzelfde proces.

Vastgoeddialoog geeft advies aan:

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij adviseren en ondersteunen gemeenten, scholen, kinderopvang, sport en zorg bij (integrale) huisvestingsplannen (IHP), programma’s van eisen (PvE), haalbaarheidsonderzoeken, accommodatiebeleid en visieontwikkeling.

Meer informatie over onze diensten

Praktijkvoorbeelden

In het onderdeel Projecten een uitgebreid overzicht van projecten die wij samen met opdrachtgevers hebben gerealiseerd.

Naar het projectenoverzicht