Verkiezingen Tweede Kamer 2017

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wij hebben voor onderwijs(huisvesting) de partijprogramma’s met elkaar vergeleken. Standpunten partijprogramma’s In onderstaande tabel staan de standpunten van de partijen over onderwijs(huisvesting) naar thema weergegeven. Partijen met minder dan 3 zetels zijn niet meegenomen. De PVV ontbreekt in deze vergelijking omdat zij geen onderwijsparagraaf in […]

> Lees verder

 

IHP’S: een wettelijke status?

De VNG en de PO-raad willen een wettelijke status voor IHP’s voor een periode langer dan vier jaar. Dit laten zij weten in een brief aan de Tweede Kamer. [1] De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken. Onderzoek Algemene Rekenkamer Directe aanleiding voor het verzoek van de VNG en de PO-raad, […]

> Lees verder

 

IKC Max Havelaar: Interview met Wim Schut

In 2015 heeft de gemeente Delft een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In het IHP is de ontwikkeling van IKC’s als ambitie opgenomen. Er lopen hiervoor twee pilots. De Max Havelaar school van Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft) is één van deze pilots. Reden voor een gesprek met Wim Schut, lid van het College […]

> Lees verder

 

Symposium Kindcentra 2020: Een realistisch perspectief

Ruim een jaar geleden (24 september 2014) bezochten wij het eerste symposium van Kindcentra 2020. Eén jaar later zijn de plannen geconcretiseerd en is er bovendien politieke interesse om wettelijk Integrale Kindcentra (IKC’s) mogelijk te maken. Dat bleek vrijdag 9 oktober tijdens het tweede symposium van Kindcentra 2020: een realistisch perspectief. Kindcentra 2020 Het initiatief […]

> Lees verder

 

Vakcollege Hoge Woerd: Onderwijs en bedrijfsleven werken samen

De beroepsopleidingen in het VMBO hebben het lastig. Zo niet het Vakcollege ISW Hoge Woerd in het Westland. Hun Vakcollege groeit en bloeit. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de goede samenwerking met het bedrijfsleven door middel van convenanten. Reden voor een gesprek met Johan Lievaart, directeur van het Vakcollege. Versterken relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt […]

> Lees verder

 

College stelt IHP-PO Gemeente Delft vast

Inhoud van het IHP In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente het IHP voor de periode 2015 – 2018 vastgesteld. Vanuit visie hebben gemeenten en schoolbesturen meerjarige afspraken gemaakt over investeringen in de onderwijshuisvesting. Daarnaast is beleid geformuleerd voor bewegingsonderwijs, doordecentralisatie van het buitenonderhoud, verhuur van lokalen en IKC ontwikkeling. Integrale Kindcentra in het […]

> Lees verder

 

Masterplan Gemeente Westland in uitvoering

Inhoud van het Masterplan In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente het Masterplan voor de periode 2015-2018 vastgesteld. De gemeente gaat ruim € 10 miljoen investeren in de onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over Passend Onderwijs, Brede school en IKC-vorming en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud. Krimp in het Masterplan Voor de krimp in […]

> Lees verder

 

Persbericht over nieuwbouwproject van een basisschool en turnvoorziening in Voorburg

De Gemeente Leidschendam-Voorburg  wil nieuwbouw voor basisschool De Dijsselbloem en een combinatie van een gymzaal met turnhal bij de Delflandlaan in Voorburg realiseren. Vastgoeddialoog werkt bij dit project samen met de gemeente om de haalbaarheid van de diverse plannen van de combinatie van de gymzaal en de turnhal te onderzoeken. Klik hier voor het persbericht van […]

> Lees verder

 

Kranenburgschool artikel Algemeen Dagblad

Artikel over de nieuwbouw van de Kranenburgschool in Utrecht Leidsche Rijn

> Lees verder

 

Persbericht over nieuwbouwproject ZMLK-VSO

In Utrecht worden 3 scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in een nieuw gebouw onder één dak samengebracht. Vastgoeddialoog heeft namens schoolbestuur PCOU bij dit project de rol van opdrachtgever op zich genomen. Klik hier voor het persbericht. Klik hier voor meer informatie over de rol van Vastgoeddialoog bij dit project.

> Lees verder