Inhoud van het IHP

In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente het IHP voor de periode 2015 – 2018 vastgesteld. Vanuit visie hebben gemeenten en schoolbesturen meerjarige afspraken gemaakt over investeringen in de onderwijshuisvesting. Daarnaast is beleid geformuleerd voor bewegingsonderwijs, doordecentralisatie van het buitenonderhoud, verhuur van lokalen en IKC ontwikkeling.

Integrale Kindcentra in het IHP

In het IHP is opgenomen dat de gemeente IKC ontwikkeling stimuleert. De gemeente streeft naar een format voor de totstandkoming van IKC’s. Om te komen tot een format financiert de gemeente twee pilots. Voor het rapport klikt u hier.