Onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW)

Begroting 2013 De uitgaven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2013 zijn begroot op ruim 34 miljard euro. Van de begroting is 26,7 miljard bestemd voor onderwijs. Het meeste geld, bijna 9,7 miljard, gaat naar de 1,5 miljoen leerlingen in het Primair Onderwijs. Dat is € 5.300 per leerling. Het voortgezet onderwijs […]

> Lees verder

 

Onderwijs – richtingen

Richtingen Er zijn verschillende richtingen of ‘denominaties’ in het basisonderwijs – daarbij zijn drie hoofdrichtingen te onderscheiden: Openbaar onderwijs Bijzonder onderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag (ook wel confessioneel onderwijs genoemd): protestants‑christelijk, rooms-katholiek, joods, islamitisch, hindoeïstisch, gereformeerd, reformatorisch, evangelisch en interconfessioneel (oecumenisch). Bijzonder onderwijs op onderwijskundige grondslag (ook wel algemeen/neutraal bijzonder onderwijs genoemd): Montessori, Dalton, Jenaplan, Freinet, Leonardoschool, Vrijeschool, Ervaringsgericht, […]

> Lees verder

 

Onderwijs – schaalvergroting

Schaalvergroting De overheid heeft de bestuurlijke krachtenbundeling tot 2004 gestimuleerd met financiële prikkels. Men wilde de autonomie van scholen vergroten, bijvoorbeeld door het invoeren van lumpsumfinanciering. Dit is alleen mogelijk met kundige bestuurders en indien de financiele risico’s gespreid kunnen worden. Grote besturen zijn op dit vlak minder kwetsbaar – dacht men. Bestuurlijke krachtenbundeling werd […]

> Lees verder

 

Onderwijs in Nederland

Basisonderwijs Het basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar in het reguliere onderwijs. Een kind is vanaf zijn vijfde jaar leerplichtig. In Nederland gaan ruim 1,5 miljoen kinderen naar ca. 7.000 basisscholen. De gemiddelde basisschool telt 225 leerlingen. Er zijn ongeveer 1.000 schoolbesturen. In het basisonderwijs zijn ca. 175.000 mensen werkzaam. Aantal leerlingen en […]

> Lees verder

 

Dossier Gemeente

Intro Een gemeente wordt gevormd door een groep van dorpen en/of steden en wordt bestuurd door een vertegenwoordiging van burgers. Gemeenten zijn de eerste overheid; de bestuurslaag die het dichtst bij de burger staat. Taken, diensten en voorzieningen De gemeente heeft als taak te zorgen voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. De gemeente […]

> Lees verder