Begroting 2013
De uitgaven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2013 zijn begroot op ruim 34 miljard euro.
Van de begroting is 26,7 miljard bestemd voor onderwijs. Het meeste geld, bijna 9,7 miljard, gaat naar de 1,5 miljoen
leerlingen in het Primair Onderwijs. Dat is € 5.300 per leerling. Het voortgezet onderwijs met 920.000 leerlingen kost
7,1 miljard. MBO, HBO en Universiteiten krijgen gezamenlijk 9,9 miljard.

Kosten onderwijs 2013 Leerlingen aantal Kosten per leerling Kosten totaal
Primair onderwijs [Basisonderwijs, SBO en (V)SO] 1.596.000 6.100 9,7 miljard
Voortgezet onderwijs 933.000 7.600 7,1 miljard
MBO en volwassenen educatie 477.000 7.400 3,5 miljard
HBO 420.000 5.900 2,5 miljard
Universiteiten 238.000 16.400 3,9 miljard
      26,7 miljard
Ga naar: gehele begroting OCW     bron: OCW 

Op jaarbasis gaat in de onderwijshuisvesting 1,5 miljard euro om.

Leerling ontwikkeling 2013
Het ministerie voorspelt dat het leerlingenaantal in het Primair Onderwijs komende jaren gaat dalen. Volgens de zogeheten referentieraming daalt het aantal leerlingen naar 1.548.000 in het 2016. In het voortgezet onderwijs verwacht men nog een lichte groei in het aantal leerlingen van 1% naar 954.000 leerlingen in 2016. Ook de bij universiteiten en het hoger beroepsonderwijs zal het aantal leerlingen/studenten nog stijgen. In het MBO daarentegen zal het aantal leerlingen dalen.

Leerlingenaantal 2013 2014 2015 2016
Primair onderwijs [Basisonderwijs, SBO en (V)SO] 1.596.000 1.579.000 1.562.000 1.548.000
Voortgezet onderwijs 941.000 950.000 955.000 954.000
MBO en volwassenen educatie 477.000 477.000 475.000 468.000
HBO 420.000 423.000 427.000 431.000
Universiteiten 238.000 240.000 243.000 245.000
        bron: OCW

Ga naar: PO (BO en SBO)

Ga naar: (V)SO

Ga naar: VO

 

Begroting PO (BO en SBO en (V)SO)

De 9,7 miljard aan uitgaven voor het PO en (V)SO bestaan voor het overgrote deel uit personeelskosten (82% – 8,9 miljard) en vergoeding voor de gebouwkosten (12% – 1,2 miljard).
Daarnaast versterkt het ministerie een aantal subsidies aan specifieke projecten. Zoals voor de regelingen onderwijsvoorziening jonggehandicapten en Nederlands onderwijs in het buitenland. En voor de volgende projecten

– Herstart
Helpt thuiszittende kinderen bij een nieuwe start op school.
– Op de rails
Helpt leerlingen die dreigen te ontsporen om op de rails te blijven.
– School aan Zet
Ondersteunt school(besturen) bij de invoering van de actieplannen uit ‘Basis voor Presteren’ en ‘Leraar 2020, een krachtig beroep!’.
– Meer betere Bèta’s
– Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
Ondersteunt de samenwerkende landelijke organisaties op dit gebied.

Klik verder voor speerpunten van beleid

Inhoudsopgave