Richtingen
Er zijn verschillende richtingen of ‘denominaties’ in het basisonderwijs – daarbij zijn drie hoofdrichtingen te onderscheiden:

  1. Openbaar onderwijs
  2. Bijzonder onderwijs op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag (ook wel confessioneel onderwijs genoemd): protestants‑christelijk, rooms-katholiek, joods, islamitisch, hindoeïstisch, gereformeerd, reformatorisch, evangelisch en interconfessioneel (oecumenisch).
  3. Bijzonder onderwijs op onderwijskundige grondslag (ook wel algemeen/neutraal bijzonder onderwijs genoemd): Montessori, Dalton, Jenaplan, Freinet, Leonardoschool, Vrijeschool, Ervaringsgericht, Ontwikkelingsgericht, Gisdo, Democratisch, Sudbury, Iederwijs en Nuts.
  4. Samenwerkingsscholen, een combinatie van openbaar en bijzonder onderwijs

Het komt ook voor de het onderwijsconcept van het algemeen bijzonder onderwijs (Montessori, Dalton, Jenaplan ed.) wordt toegepast in het openbaar onderwijs en het confessioneel onderwijs. 

 Levensbeschouwelijke grondslag

 

Leerlingen

Instellingen (Brin’s)

 

Aantal

Aandeel

Aantal

Aandeel

Grootte

Openbaar onderwijs

473.909

31%

2.258

33%

210

Protestants-christelijk onderwijs

429.500

28%

2.068

30%

208

Katholiek onderwijs

526.016

34%

2.073

30%

254

Overig bijzonder onderwijs

118.994

8%

496

7%

240

TOTAAL

1.548.419

100%

6.895

100%

217

Bron: CBS (20 dec 2011)

 

 

 

 

 

—————————————————————————–

Inhoudsopgave