Schaalvergroting

De overheid heeft de bestuurlijke krachtenbundeling tot 2004 gestimuleerd met financiĆ«le prikkels. Men wilde de autonomie van scholen vergroten, bijvoorbeeld door het invoeren van lumpsumfinanciering. Dit is alleen mogelijk met kundige bestuurders en indien de financiele risico’s gespreid kunnen worden. Grote besturen zijn op dit vlak minder kwetsbaar – dacht men. Bestuurlijke krachtenbundeling werd daarom gezien als een noodzakelijke schakel in het proces van autonomievergroting. Er werd daarom een stimuleringsregeling voor bestuurlijke krachtenbundeling ingevoerd.

De stimuleringsregeling liep in augustus 2004 af. Geconstateerd werd dat de managementkracht inderdaad was toegenomen. Daarmee was volgens de overheid tevens aan de belangrijkste voorwaarde voldaan om ook in het primair onderwijs over te kunnen gaan tot lumpsumfinanciering.

Inhoudsopgave