leerlingenaantal SBO

  Speciaal Basisonderwijs 2000/’01 2001/’02 2002/’03 2003/’04 2004/’05 2005/’06 2006/’07 2007/’08 2008/’09 2009/’10 2010/’11 2011/’12* totaal aantal leerlingen 51.558 51.856 52.077 51.499 50.088 48.318 46.310 44.932 44.055 43.325 42.821 41.792 aantal scholen 368 361 354 348 328 326 320 316 313 311 308   gemiddeld aantal leerlingen per school 140 144 147 148 153 148 […]

> Lees verder

 

Begroting OCW: voortgezet onderwijs

  Begroting 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016 Personele en materiële bekostiging 6.515.731 6.608.533 6.664.928 6.715.904 6.763.864 Actieplan beter presteren (voorheen Kwaliteitsbeleid VO) 47.644 47.730 47.913 48.101 48.221 Versterken centrale en uniforme toetsing 31.638 31.654 36.199 36.222 36.252 Excellente leerlingen en hoogbegaafden 8.349 12.523 12.523 12.523 12.523 Regionaal zorgbudget etc. 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970 […]

> Lees verder

 

Begroting OCW 2013

De uitgaven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2013 zijn begroot op ruim 34 miljard euro. Van de begroting is 26,7 miljard bestemd voor onderwijs. Ontwerpbegroting min. OCW  2012 2013       BO, SBO, (V)SO 9.635.996 9.727.312 VO 6.933.900 7.074.820 MBO en volwassenen educatie 3.468.898 3.500.665 HBO 2.501.470 2.464.254 WO 3.894.034 […]

> Lees verder

 

VO-leerlingen naar onderwijssoort

  Leerlingen naar onderwijssoort 1991/’92 1998/’99 1999/’00 2000/’01 2001/’02 2002/’03 2003/’04 2004/’05 2005/’06 2006/’07 2007/’08 2008/’09 2009/’10 2010/’11 2011/’12* Algemene leerjaren 1-2 378.473 378.535 389.414 395.938 395.487 404.495 404.436 407.153 399.531             Algemene leerjaren 1-2                   394.118 390.017 385.408 387.600 393.354 401.503 […]

> Lees verder

 

Leerlingaantal basisonderwijs

  Basisonderwijs 2000/’01 2001/’02 2002/’03 2003/’04 2004/’05 2005/’06 2006/’07 2007/’08 2008/’09 2009/’10 2010/’11* totaal aantal leerlingen 1.546.548 1.552.490 1.549.968 1.547.729 1.549.139 1.549.459 1.548.969 1.552.548 1.553.332 1.548.419 1.534.362 aantal scholen 7.059 7.036 7.039 7.007 6.986 6.970 6.941 6.913 6.910 6.895 6.993 gemiddeld aantal leerlingen per school 219 221 220 221 222 222 223 225 225 225 […]

> Lees verder

 

Decentralisatie 3

  Jaar van Gedecentraliseerde taak 1990-1997 Sociale vernieuwing 1991 en 1995 Werkgelegenheidsbeleid incl. Melkertbanen 1991 en 2004 Bijzondere Bijstand Bron tabel: ‘Verkregen en verdwenen taken van gemeenten, een inventariserend onderzoek, 1980-2006’, Den Haag: SGBO (2006). Jaar van decentralisatie Gedecentraliseerde taak 1990-1997 Sociale vernieuwing 1991 en 1995 Werkgelegenheidsbeleid incl. Melkertbanen 1991 en 2004 Bijzondere Bijstand 1991-1995 […]

> Lees verder

 

Decentralisatie 2

Decentralisatie: overheveling van taken van het rijk naar gemeenten Geschiedenis Decentralisatie van taken vindt al langer plaats. In de jaren 90 is het idee ontstaan dat gemeenten taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Zo rond 2002 komt hier de opvatting bij dat decentralisatie ook wenselijk is om beter te kunnen inspelen op de behoeften van […]

> Lees verder

 

TEST Decentralisatie 1

Decentralisatie: overheveling van taken van het rijk naar gemeenten Het rijk decentraliseert steeds meer taken naar de gemeenten. Gemeenten willen dit ook. Gemeenten staan immers dichter bij de burgers. Gemeenten krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheden en meer slagkracht. <lees verder> Inspraak: Burgers intensief betrekken bij het bestuur Inspraak , het invloed geven van de burger op […]

> Lees verder

 

Investeringen

Maatschappelijk vastgoed met een wijkfunctie wordt door zowel het rijk als de corporaties gezien als een kerntaak, met name in achterstandsbuurten. De voorgenomen investeringen van woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed bedragen € 440 miljoen per jaar. Investeringen in sport, recreatie en cultuur nemen af, maar investeringen in onderwijs, buurthuizen, gezondheidsvoorzieningen en zorg nemen toe. In de […]

> Lees verder

 

Aantal en bezit

Er zijn in Nederland 418 woningcorporaties. Gezamenlijk bezitten zij 2,4 miljoen woningen. Dat is 32% van de Nederlandse woningmarkt, met een WOZ-waarde van bijna € 400 miljard.[1] [1] Bron: ‘Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, Prognoseperiode 2011-2015’ Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2011

> Lees verder