Er zijn in Nederland 418 woningcorporaties. Gezamenlijk bezitten zij 2,4 miljoen woningen. Dat is 32% van de Nederlandse woningmarkt, met een WOZ-waarde van bijna € 400 miljard.[1]


[1] Bron: ‘Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, Prognoseperiode 2011-2015’ Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2011

Inhoudsopgave