Begroting 2012-2016 2012 2013 2014 2015 2016
Personele en materiële bekostiging 6.515.731 6.608.533 6.664.928 6.715.904 6.763.864
Actieplan beter presteren (voorheen Kwaliteitsbeleid VO) 47.644 47.730 47.913 48.101 48.221
Versterken centrale en uniforme toetsing 31.638 31.654 36.199 36.222 36.252
Excellente leerlingen en hoogbegaafden 8.349 12.523 12.523 12.523 12.523
Regionaal zorgbudget etc. 73.970 73.970 73.970 73.970 73.970
Leerplusarrangement 84.074 84.074 84.074 84.074 84.074
Doorontwikkeling praktijkonderwijs 2.300 0 0 0 0
Visueel gehandicapten 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206
Experimenten vmbo-mbo2 11.772 4.573 0 0 0
Borgingscohort experimenten vmbo-mbo2 16.913 16.913 16.913 0 0
Onderwijs Caribisch Nederland 10.367 10.234 10.409 10.409 10.409
Scholen aan zet 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Taal en rekenen 8.074 8.078 0 0 0
Actieprogramma «Onderwijs bewijs» (ex FES) 4.744 3.018 1.663 1.269 561
Wet SLOA (po,vo,mbo) 45.922 43.071 43.614 43.795 43.794
Overig 15.747 15.855 15.867 15.767 15.767
Ondersteuning ICT (po, vo, mbo) 20.930 19.529 20.252 20.249 20.248
Uitvoeringsorganisatie DUO 27.179 26.446 25.159 24.376 23.119
Totale uitgaven 6.933.960 7.014.807 7.062.090 7.095.265 7.141.408

Naar min OCW: begroting VO (2012-2016)

Inhoudsopgave