Veel samenwerking wordt (nog) niet gestimuleerd door wet- en regelgeving. Scholen en gemeenten ontberen de noodzakelijke kennis over geïntegreerde contractvormen, terwijl de koppeling van ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie meer kwaliteit kan opleveren. De verantwoordelijkheid voor het bouwen van kwalitatief hoogwaardige onderwijshuisvesting kan ook worden neergelegd bij een private partij door het aangaan van een Publiek Private Samenwerking (PPS). Deze private partij bouwt, ontwerpt, financiert en beheert het gebouw. PPS wordt ook wel DBFM genoemd, wat staat voor Design, Build, Finance, Maintenance. Binnen dit PPS/DBFM-model worden de verschillende onderdelen van het gehele bouwproces geïntegreerd in één contract. Daarbij gaat het niet alleen om het ontwerp en de bouw, maar ook om de financiering en het onderhoud en het beheer wanneer de huisvesting in gebruik is. De opdrachtgever koopt dus voor een bepaalde periode de benodigde beschikbaarheid van onderwijsruimten en faciliteiten, in plaats van een gebouw.

Inhoudsopgave