De hoogte van de exploitatiekosten hangt van de staat van het gebouw, de intensiviteit van gebruik en de frequentie van schoonmaak. Bij nieuwe (school)gebouwen bedragen de exploitatiekosten € 37 tot € 60 per m2, als volgt opgebouwd:

  • Gas, licht, water € 12 tot € 15 per m2 per jaar.

­   Het gemiddelde elektraverbruik van scholen ligt rond de 26 Kwh per m2.

­   Het gemiddelde gasverbruik van scholen ligt rond de 13m3 per m2.

­   Het gemiddelde waterverbruik van scholen ligt rond de 0,37 m3 per m2.

  • Schoonmaakkosten € 12 tot € 20 per m2 per jaar (afhankelijk van de frequentie).
  • Klein dagelijks onderhoud € 10 tot € 20 per m2 per jaar. Op termijn zal dit bedrag iets verder oplopen.
  • Belastingen en heffingen € 3 tot € 5 m2 per jaar.
  • Schoonmaakkosten vormen qua onderhoud de grootste kostenpost (30%). De rijksvergoeding voor onderhoud is gekoppeld aan leerlingaantallen.

Inhoudsopgave