Het is van belang om alle verwachtingen te benoemen en mee te nemen in een integraal ontwerp. Verlichting, ventilatie, akoestiek, groenambitie binnen en buiten, hygiëne, ICT-toepassingen, energieverbruik: allemaal aspecten die goed doordacht moeten worden. De afmetingen voor onderwijsruimten zijn niet langer wettelijk voorgeschreven. Goede ventilatie is in veel schoolgebouwen geen vanzelfsprekendheid -veel gebruikers klagen over het binnenklimaat. De ventilatiehoeveelheden zijn fors verhoogd in het Bouwbesluit 2012. De minimumvereiste bedraagt ca. 30mper uur per persoon. Denk er bij licht bijvoorbeeld aan dat licht van boven veel effectiever is dan licht van opzij. Integrale energieconcepten kunnen de energiekosten fors reduceren.

Inhoudsopgave