Maatschappelijk vastgoed met een wijkfunctie wordt door zowel het rijk als de corporaties gezien als een kerntaak, met name in achterstandsbuurten. De voorgenomen investeringen van woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed bedragen € 440 miljoen per jaar. Investeringen in sport, recreatie en cultuur nemen af, maar investeringen in onderwijs, buurthuizen, gezondheidsvoorzieningen en zorg nemen toe. In de 40 grootste achterstandswijken hebben woningcorporaties bijvoorbeeld plannen voor de bouw van meer dan 100 onderwijsgebouwen.[1]

Ondanks de veelheid aan initiatieven is er ook grote onzekerheid over investeringen van woningcorporaties in maatschappelijk vastgoed. De trajecten verlopen moeizaam, het rendement is beperkt vanwege snelle waardevermindering van maatschappelijk vastgoed en voorwaarden waaronder corporaties mogen investeren in maatschappelijke vastgoed worden strikter. Dat beperkt de mogelijkheden om investeringen te doen.[1] Bron: ‘Sectorbeeld voornemens woningcorporaties, Prognoseperiode 2011-2015’ Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2011

Inhoudsopgave