Nieuwbouw is vaak aanleiding om het bestaande onderwijsconcept te herzien. Het gebruik van scholen is afgelopen decennia drastisch veranderd en steeds vaker komen meerdere voorzieningen onder één dak. Veel scholen zijn echter niet gewend om hun gebouw te delen en de samenwerking met andere voorzieningen (sport, welzijn, cultuur) wordt nog niet gestimuleerd door wet- en regelgeving.

Inhoudsopgave