De uitgaven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2013 zijn begroot op ruim 34 miljard euro.
Van de begroting is 26,7 miljard bestemd voor onderwijs.

Ontwerpbegroting min. OCW  2012 2013
     
BO, SBO, (V)SO 9.635.996 9.727.312
VO 6.933.900 7.074.820
MBO en volwassenen educatie 3.468.898 3.500.665
HBO 2.501.470 2.464.254
WO 3.894.034 3.894.582
     
Internationaal onderwijsbeleid 16.890 16.969
Arbeidsmarkt en personeelsbeleid 426.396 422.534
Studiefinanciering 3.746.891 4.039.626
Tegemoetkoming studiekosten 129.624 115.298
Lesgelden 6.837 7.000
     
Cultuur 895.631 789.155
Media 915.954 876.224
Onderzoek en wetenschappen 894.029 885.520
Nominaal en onvoorzien 0 -818
Emancipatie 16.630 15.494
     
Apparaatskosten 210.835 245.973
     
Totaal uitgaven 33.694.015 34.074.608

Ga naar begroting op website OCW

 

 

Inhoudsopgave