Inhoud van het IHP

Samen met de schoolbesturen heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg in het voorjaar van 2015 het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015 – 2018 (IHP) bijgesteld en geactualiseerd. De totale investering bedraagt circa 23 miljoen euro in de komende vier jaar. Het plan is ambiteus. Gemeenten en schoolbesturen hebben naast ingrepen in de onderwijshuisvesting onder andere afspraken gemaakt over volumeafspraken ten aanzien van leerlingaantallen per school, het realiseren van zes integrale kindcentra en het verhogen van de normkosten. Voor het rapport klikt u hier.

Infographic

De inhoud van het IHP is door Vastgoeddialoog samengevat in een infographic. Om een eerste indruk te krijgen van het IHP-PO Leidschendam-Voorburg klikt u hier.