In 2015 heeft de gemeente Delft een Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In het IHP is de ontwikkeling van IKC’s als ambitie opgenomen. Er lopen hiervoor twee pilots.

De Max Havelaar school van Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. (SCO Delft) is één van deze pilots. Reden voor een gesprek met Wim Schut, lid van het College van Bestuur van SCO Delft.

Resultaat en aanleiding

Hoe gaat het met de IKC-pilot bij de Max Havelaar? “We zijn eigenlijk al heel ver. Wij verzorgen het onderwijs en de opvangorganisatie Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) verzorgt kinderdagopvang, voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang. Dit wordt aangestuurd vanuit een gezamenlijk managementteam van onderwijs en opvang. Eén aanspreekpunt is voor ouders prettig, bovendien kunnen medewerkers kunnen veel van elkaar leren.”

Waarom zijn jullie eigenlijk gestart met IKC ontwikkeling? “Omdat we in het belang van kinderen denken. Een integrale samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang kan wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. In de huidige situatie zijn er te veel verschillende voorzieningen met weinig samenhang. Ondanks de kaders van de huidige wetgeving is toch veel mogelijk om die samenhang wel aan te brengen.

Selectie

Maar hoe bepaal je welke school een IKC wordt? Wim Schut: “De keuze is vrij top-down genomen. De belangrijkste overweging is de stabiliteit van de kinderopvang. Wanneer een groot deel van de ouders afhankelijk is van kinderopvangtoeslag is de kinderopvang gevoelig voor fluctuaties. Daarnaast is de Max Havelaar een school die de afgelopen tien jaar fors is gegroeid. De school kan alleen nog uitbreiden in het aanbod: kwalitatief goede opvang en een doorlopende leerlijn van 0 tot 12.”

SCO Delft heeft gezocht naar een goede partner voor het IKC. “We werkten eerst samen met een opvangorganisatie waarvan winst een belangrijke doelstelling was. In tijden van crisis gaat dit ten koste van de kwaliteit. Nu werken we samen met SRK. SRK heeft een maatschappelijke doelstelling en is niet gericht op winst. SRK kan zich bovendien binnen grenzen aanpassen aan de identiteit van de school. Dat is belangrijk voor ons, wij zijn een christelijke onderwijsorganisatie. We hebben een gezamenlijke pedagogisch-didactische visie opgesteld en hebben een samen een profiel voor de school gekozen: wetenschap, techniek en cultuur. We maken natuurlijke verbinden tussen de verschillende leefwerelden.”

Huisvesting

Goede huisvesting is een belangrijk aspect voor een IKC. “Voor een IKC is extra huisvesting nodig. Zonder creatief omgaan met maatschappelijk vastgoed, onderwijshuisvesting en voorfinanciering door de gemeente is de huisvesting vrijwel niet te realiseren. De gemeente Delft heeft haar nek uitgestoken, de kavel vergroot en aanpassingen aan het gebouw voorgefinancierd. We hebben één ingang en stralen uit dat we samen één organisatie zijn.”

Isomorfisme

Ondanks de positieve ontwikkeling bij de Max Havelaar vraag Wim Schut zich af of iedere school een IKC moet worden. “Bij dit soort ontwikkelingen is er sprake van isomorfisme. Doordat iedere school zich wil onderscheiden, gaan scholen steeds meer op elkaar lijken. We steken elkaar aan en kopiëren elkaar. Om een IKC te worden moet een school een bepaald volume hebben. Eén IKC per wijk kan een goed uitgangspunt zijn.”