Ruim een jaar geleden (24 september 2014) bezochten wij het eerste symposium van Kindcentra 2020. Eén jaar later zijn de plannen geconcretiseerd en is er bovendien politieke interesse om wettelijk Integrale Kindcentra (IKC’s) mogelijk te maken. Dat bleek vrijdag 9 oktober tijdens het tweede symposium van Kindcentra 2020: een realistisch perspectief.

Kindcentra 2020

Het initiatief Kindcentra 2020 wil pedagogische voorzieningen voor kinderen anders inrichten. Trekker daarbij is een groep wethouders en bestuurders uit het Primair Onderwijs en Kinderopvang, verenigd in een regiegroep. Kindcentra 2020 pleit voor een stelselwijziging waardoor het mogelijk wordt om zorg, opvoeding en onderwijs te bieden vanuit één organisatie, onder één leiding en vanuit één team – het IKC. Kinderopvang is daarbij onderdeel van het funderend systeem voor onderwijs en de ontwikkeling van kinderen.

Veel belangstelling en veel steunbetuigingen

Er is duidelijk veel belangstelling voor IKC’s: op het symposium waren meer dan 300 aanwezigen. Er blijkt draagvlak voor IKC’s bij werknemersorganisaties[1], ouderorganisaties[2] en organisaties uit het maatschappelijk middenveld[3]. De brancheorganisaties[4] geven aan dit initiatief te waarderen en samen te willen werken.

Ideeën / voorstellen van kindcentra 2020

Kindcentra 2020 wil ieder kind toegangsrecht geven tot een bepaald aantal uren kinderdagopvang, en buitenschoolse opvang. Ouders die dat nodig hebben kunnen aanvullende kinderopvang inkopen. Daarnaast wil kindcentra 2020 één organisatie voor ontwikkelen en leren: het moet wettelijk mogelijk worden om kinderopvang en onderwijs te organiseren vanuit één organisatie.

De voorzitter van de regiegroep Gijs van Rozendaal liet zien wat toegangsrecht zou kosten en hoe gefinancierd dit zou kunnen worden. Deze plannen werden in boekvorm aan aangeboden aan Mariëtte Hamer – voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER).

Politiek Debat

Onderdeel van het symposium was een politiek debat tussen woordvoerders van VVD, CDA, PvdA, SP, GroenLinks en D66. De politieke partijen blijken ook gecharmeerd van de voorstellen van Kindcentra 2020. Alle woordvoerders geven aan dat ze al deze kabinetsperiode willen starten met het realiseren van de plannen van Kindcentra 2020.

Het tweede symposium van Kindcentra 2020 doet haar naam dus eer aan: de plannen van Kindcentra 2020 blijken inderdaad een realistisch perspectief. We kijken uit naar de verdere uitwerking van de plannen en de verankering daarvan in wet- en regelgeving.

Lees Verder

Voor het boek van Kindcentra 2020 en beide presentaties (Youtube) klikt u op de onderstaande link:

http://www.kindcentra2020.nl/publicaties

[1] FNV, AOB en CNV. [2] Actief Ouderschap, Ouders en Onderwijs en Werkende Ouders. [3] NOC-NSF, Meer muziek in de klas, Women Inc., Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, IKOOK, Landelijk Steunpunt Brede School, Ruimte OK, Waarborgfonds Kinderopvang, M&O Groep, Bernard van Leer Foundation en AVS. [4] VNG, PO-Raad, MOgroep Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg Nederland.