Accommodatiebeleid maatschappelijk vastgoed in Hilversum

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond In de gemeente Hilversum is een groot aantal organisaties actief die zich richten op het welzijn van de bevolking. De gemeente ondersteunt deze welzijnsactiviteiten met subsidies. De mogelijkheden voor maatschappelijke organisaties om vanuit de markt huisvesting te betrekken zijn beperkt en in sommige gevallen vrijwel onmogelijk. Om het voorzieningenniveau en de spreiding van […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek ontwikkeling van Duivenvoorde Corridor

Achtergrond De gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben plannen om Duivenvoorde –het grensgebied tussen beide gemeenten– opnieuw in te richten. De structuurvisie voor dit gebied is inmiddels afgerond en schetst wat de kenmerken en kwaliteiten van deze corridor moeten worden: verbindingszone, coulisselandschap en aantrekkelijke vergezichten gebaseerd op oude structuren. Om het plan te kunnen realiseren zijn […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen (PvE) Da Vinci College in Leiden

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Het ROC-Leiden heeft een ambitieus plan ontwikkeld voor de nieuwbouw van een ROC-VMBO, evenwijdig aan het treinstation Lammenschans. In dit nieuwe gebouw kan ook het VMBO van het Da Vinci College worden gehuisvest. Het Da Vinci College wil voor de nieuwbouw een Programma van Eisen (PvE) laten opstellen waarin de wensen en eisen […]

> Lees verder

 

Huisvestingsplan kenniscentrum ‘De Brink’

Achtergrond De NSA stimuleert de dialoog over beroepskwaliteit en de professionalisering van het management in het primair onderwijs. Daarbij zijn er ideeën over het oprichten van een kenniscentrum onder de naam ‘De Brink’ met informatie voor en scholing van schoolleiders. Uit regiobijeenkomsten met schoolleiders blijkt dat er behoefte is aan een kenniscentrum. Aanpak Een projectgroep […]

> Lees verder

 

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) in Hilversum

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De gemeente Hilversum heeft eind 2003 een inventarisatie laten uitvoeren naar de kosten voor adequate onderwijshuisvesting. De uitkomsten hiervan werden door zowel de schoolbesturen en de gemeenteraad onderschreven. De huisvesting van onderwijs had destijds een achterstand en de gemeente stelde zich als doel deze achterstand in te halen. In een convenant tussen scholen […]

> Lees verder

 

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) in Westland

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond In 2004 is de gemeente Westland ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Monster, Naaldwijk, ’s Gravenzande, De Lier en Wateringen. Door de toegenomen grootte is complexiteit van de huisvestingsvraag toegenomen. Er wordt bovendien een grote groei in het leerlingaantal verwacht als gevolg van grote woningbouwprogramma´s bij een aantal kernen. Om het […]

> Lees verder