Haalbaarheidsonderzoek ZMOK-school in Hilversum

——————————————————————————————————————————————————————– Achtergrond De Mulock Houwerschool (VSO-ZMOK) wil graag een nevenvestiging in Hilversum realiseren. In het Gooi wordt nog geen VSO-ZMOK onderwijs aangeboden. De stichting van een nevenvestiging zou deze witte vlek vullen. Voor de realisatie van de ZMOK-school is een investering in de huisvesting nodig. De provincie wil de helft van de investering dragen, de […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever herontwikkeling woningen Kruidenbuurt in Tilburg

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Woningcorporatie Wonen Breburg heeft veel bezit in de Kruidenbuurt. De leefbaarheid van deze buurt gaat achteruit. Wonen Breburg wil daarom de buurt herstructureren. Het plan is het tij te keren door sociale beheermaatregelen, verkoop van huurwoningen en nieuwbouw. Aan de Kruidenlaan en de Hoflaan/Zuringhof worden woningblokken gesloopt. De vervangende nieuwbouw wordt in een […]

> Lees verder

 

Huisvestingsplan ZMLK-school Herman Broerenschool in Delft

——————————————————————————————————————————————————————— Aanleiding De Herman Broerenschool is een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen (ZML) in de leeftijd van 4-20 jaar. De school wordt bezocht door ca. 300 leerlingen en heeft een vestiging in Delft en Naaldwijk. Naar het credo van de Herman Broerenschool verdient ieder mens waardering omdat hij “eens en enig is”. De school […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen (PvE) basisschool De Fakkel in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————– Aanleiding De Fakkel is een Protestants-christelijke basisschool voor ongeveer 200 kinderen in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. De school werkt samen met Buurtcentrum ‘De Leeuw’, Peuterspeelzaal ‘De Rode Ballon’ en buitenschoolse opvang (BSO) ‘Kaktus’. De Fakkel krijgt nieuwbouw. Het gebouw van de school is 60 jaar oud, in 1989 gerenoveerd en in 2002 uitgebreid met […]

> Lees verder

 

Beheerovereenkomst multifunctionele accommodatie (MFA) in Volgerlanden

——————————————————————————————————————————————————————— Aanleiding Het scholencluster in de nieuwe de wijk Volgerlanden is in 2006 geopend. In dit scholencluster zijn de basisscholen Waterlelie, Koningin Wilhelmina, Wijngaard en Kennedy, kinderopvang Bobo, BSO De Vlindertuin en een welzijnsvoorziening gehuisvest. Voor het beheer en de exploitatie van het gebouw moeten afspraken worden gemaakt: welke organisatie gaat het beheer regelen, wat […]

> Lees verder

 

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) in Westland

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond In 2004 is de gemeente Westland ontstaan uit een fusie van de voormalige gemeenten Monster, Naaldwijk, ’s Gravenzande, De Lier en Wateringen. Door de toegenomen grootte is complexiteit van de huisvestingsvraag toegenomen. Er wordt bovendien een grote groei in het leerlingaantal verwacht als gevolg van grote woningbouwprogramma´s bij een aantal kernen. Om het […]

> Lees verder