Huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen Almeerse Scholen Groep in Almere

> Lees verder

 

Actualiseren Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs in Hilversum

Achtergrond De huisvesting van de scholen in Hilversum is onvoldoende om goed onderwijs te kunnen geven. In 2003 heeft de gemeente besloten deze achterstand in te lopen. Er wordt een budget van ruim 5 miljoen Euro per jaar uitgetrokken om de huisvesting op orde te brengen (periode 2005-2010). Het Integrale Huisvestingsplan (IHP) wordt in 2006 […]

> Lees verder

 

Huisvestingsplan Buitenschoolse Opvang (BSO) in Hilversum

Achtergrond De vraag naar Buitenschoolse Opvang (BSO) in Hilversum groeit. Er is een tekort aan kindplaatsen en prognoses geven aan dat 400-450 extra kindplaatsen nodig zijn. De Stichting Kinderopvang Hilversum (SKH) en de schoolbesturen verwachten zelfs een groei van 730 kindplaatsen. Scholen en kinderopvang hebben de hulp ingeroepen van de gemeente: kan de kinderopvang in […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen (PvE) Dr. Bosschool in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————– Aanleiding De Dr. Bosschool is een gezellige, middelgrote openbare basisschool voor ongeveer 310 kinderen in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. De school heeft een hoofdvestiging aan de Maria van Reedestraat en een nevenvestiging aan de Nolenslaan. De Dr. Bosschool krijgt nieuwbouw. De intentie is om Dr. Bosschool, samen met de PC-school De Fakkel, om te […]

> Lees verder

 

Actualiseren Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs in Westland

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voorgesteld de wijze van berekening van de huisvestingsbehoefte voor het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te wijzigen. De gemeente Westland staat voor de keuze of zij deze wijziging wil doorvoeren. Het invoeren van de nieuwe ruimtenorm is echter niet verplicht. Gemeenten kunnen ook besluiten de huidige […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever herontwikkeling woningen Kruidenbuurt in Tilburg

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Woningcorporatie Wonen Breburg heeft veel bezit in de Kruidenbuurt. De leefbaarheid van deze buurt gaat achteruit. Wonen Breburg wil daarom de buurt herstructureren. Het plan is het tij te keren door sociale beheermaatregelen, verkoop van huurwoningen en nieuwbouw. Aan de Kruidenlaan en de Hoflaan/Zuringhof worden woningblokken gesloopt. De vervangende nieuwbouw wordt in een […]

> Lees verder