Subsidieaanvraag verbetering binnenklimaat basisscholen in Zwijndrecht

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Het ministerie van OCW heeft bijna 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om met cofinanciering van de gemeenten en de schoolbesturen bij de schoolgebouwen in het primair onderwijs de kwaliteit op het gebied van binnenmilieu en energiezuinigheid te verbeteren. Het Openbaar schoolbestuur 3primair heeft een aantal basisscholen in Zwijndrecht, Ridderkerk en Barendrecht die voor […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen (PvE) nieuw dorpshuis in Hoeven

Achtergrond Het verenigingsleven in het dorp Hoeven (gemeente Halderberge) is over drie verschillende locaties verdeeld. De gemeente wil onderzoeken of de verschillende verenigingen in Hoeven in een nieuw te bouwen gezamenlijk dorpshuis kunnen worden ondergebracht. De gemeente denkt door het samenvoegen van de locaties en het daaruit volgend medegebruik van de voorzieningen door de verenigingen […]

> Lees verder

 

Visieontwikkeling onderwijsvoorzieningen in Rijnenburg

Achtergrond In 2009 is de structuurvisie voor Rijnenburg door de gemeente Utrecht ontwikkeld: een wijk in een driehoek ten zuiden van de A12 en westelijk van de A2. In de wijk zouden ongeveer 20.000 mensen komen wonen. De ongeveer 8.000 woningen zouden in de periode 2016-2030 worden gebouwd. In 2011 heeft de gemeente besloten de […]

> Lees verder

 

Programmamanagement onderwijsvoorzieningen Leidsche Rijn in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————– Achtergrond Leidsche Rijn is een grote wijk van ongeveer 32.000 woningen in aanbouw. De bouw is rond 2000 gestart en duurt tot ongeveer 2025. Inclusief de oude kernen Vleuten, De Meern en Haarzuilens komen ongeveer 90.000 mensen in Leidsche Rijn te wonen (excl. Rijnenburg). In 2009 was de wijk voor ongeveer 50% gereed: 16.000 […]

> Lees verder

 

Realisatieovereenkomst / beheerovereenkomst MFA in Bosschenhoofd

Achtergrond Woningcorporatie Bernardus Wonen en de gemeente Halderberge willen in de kern Bosschenhoofd het centrum herontwikkelen. Onderdeel van de plannen vormt de bouw van een Multifunctionele Accommodatie Bosschenhoofd (MFA). Het MFA bestaat uit een basisschool, sportzaal, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO), een medisch cluster en een dorpshuis. Doelstelling Het vastleggen van afspraken over realisatie, eigendom, […]

> Lees verder

 

Onderzoek nieuwe VNG-verordening in Westland

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond In 2008 heeft de VNG bij circulaire aan de gemeentebesturen voorgesteld om de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ aan te passen. Hierbij wordt o.a. de berekening van de ruimtebehoefte voor basisscholen gewijzigd: niet langer wordt gerekend in lokalen, maar met m2 per leerling. Daarnaast wordt aan gewichtenleerlingen permanente huisvesting toegekend, terwijl de huidige ruimtenormering uitgaat […]

> Lees verder

 

Onderzoek nieuwe VNG-verordening Almeerse Scholen Groep in Almere

——————————————————————————————————————————————————————– Achtergrond In 2008 heeft de VNG bij circulaire aan de gemeentebesturen voorgesteld om de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ aan te passen. Hierbij wordt o.a. de berekening van de ruimtebehoefte voor basisscholen gewijzigd: niet langer wordt gerekend in lokalen, maar met m2 per leerling. Daarnaast wordt aan gewichtenleerlingen permanente huisvesting toegekend, terwijl de huidige ruimtenormering uitgaat […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen (PvE) Dr. Bosschool in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————– Aanleiding De Dr. Bosschool is een gezellige, middelgrote openbare basisschool voor ongeveer 310 kinderen in de Staatsliedenbuurt in Utrecht. De school heeft een hoofdvestiging aan de Maria van Reedestraat en een nevenvestiging aan de Nolenslaan. De Dr. Bosschool krijgt nieuwbouw. De intentie is om Dr. Bosschool, samen met de PC-school De Fakkel, om te […]

> Lees verder