Programma van Eisen (PvE) Brede School in Hoeven

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De gemeente en maatschappelijk partners willen in Hoeven een kindercluster realiseren op de huidige locatie van basisschool De Reuzelaar. In de nieuwbouw zullen twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en het consultatiebureau worden gehuisvest. Doelstelling Met de ontwikkeling van de brede school willen gemeente, scholen en maatschappelijk partners de kwaliteit […]

> Lees verder

 

Ondersteuning afdeling onderwijs in Leidschendam-Voorburg

Achtergrond De gemeentelijke afdeling onderwijs van de gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek naar een medewerker die de afdeling tijdelijk kan ondersteunen en zorg kan dragen voor de afhandeling van het lopende Programma Voorzieningen Onderwijshuisvesting en het Programma voor het volgende jaar kan opstarten. Aanpak Op flexibele basis hebben wij 1 á 2 dagen per week […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming onderwijsgebouw in Voorburg

Achtergrond In het schooljaar 2010/11 is het Gymnasium Novum verhuist naar een gerenoveerd schoolgebouw. Het oude pand aan de Rijnlandlaan blijft leeg achter. Na verhuizing moeten de leerlingen sporten in een nieuwe gymzaal welke echter op het moment van de verhuizing nog niet gereed is. Daarnaast krijgen twee basisscholen in de omgeving vervangende nieuwbouw op […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek en Programma van Eisen (PvE) van MFA in Hoeven

Achtergrond Het verenigingsleven in het dorp Hoeven (gemeente Halderberge) is over drie verschillende locaties verdeeld. De gemeente wil onderzoeken of de verschillende verenigingen in Hoeven in een nieuw te bouwen gezamenlijk dorpshuis kunnen worden ondergebracht. Ook willen de gemeente en maatschappelijk partners willen in Hoeven een kindercluster realiseren waarin twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever gezamenlijke nieuwbouw Hele Dag School in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————— “Hoe geef je kinderen uit een achterstand een betere kans in deze maatschappij?” Voor die vraag zagen de basisscholen Da Costa (PC-onderwijs) en Kaleidoskoop (Openbaar onderwijs) zich gesteld. DOENJA (welzijnsorganisatie) wilde graag meedenken. Het eenvoudige antwoord is: we moeten samenwerken, niet alleen onderwijskundig maar ook met andere partners. Daarnaast moeten we kinderen meer bagage meegeven. […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever gezamenlijke huisvesting 3 ZML-VSO-scholen in Utrecht

“Hoe kunnen we zo goed mogelijk passend onderwijs bieden aan onze leerlingen?” Deze vraag stelden zich de Wilhelminaschool, de Herderschêesschool en de Rafaëlschool. Zij bieden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO ZML), bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking – een IQ tussen de 20 en de 70. Het antwoord is […]

> Lees verder

 

Projectleider nieuwbouw basisschool Op Dreef in Utrecht

Namens schoolbestuur PCOU is Vastgoeddialoog 2010 verantwoordelijk geweest voor de planvorming voor basisschool Op Dreef in Overvecht. De school heeft recht op nieuwbouw, maar in 2010 zijn het budget en programma voor deze nieuwbouw nog onduidelijk. In overleg met de gemeente is onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid en zijn de uitgangspunten voor nieuwbouw vastgesteld. […]

> Lees verder

 

Projectleider nieuwbouw praktijkschool Kranenburg in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————— De Kranenburgschool voor Praktijkonderwijs ligt in een park met uitzicht op de Kromme Rijn. Het gebouw van de Kranenburgschool was gedateerd en niet meer geschikt voor modern praktijkonderwijs. Maar de buitenschil, met zijn witte gevel, was prima ingepast in het park. Deze uitstraling moest behouden blijven vonden omwonenden. Architectenbureau Rienks is daar uitstekend in […]

> Lees verder