Ondersteuning afdeling onderwijs in Ridderkerk

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Voortgezet Onderwijs in Delft

In Delft en bij de VO-scholen geven een aantal ontwikkelingen aanleiding voor een andere visie op het Voortgezet Onderwijs (VO) en de huisvesting daarvan:
– verschuiving van leerling-stromen: het vmbo krimpt, terwijl het HAVO/VWO groeit;
– plannen voor nieuwbouw van 3.000–4.000 woningen tussen Delft en Rijswijk;
– mogelijkheden voor huisvesting van onderwijs aan de Stadsboulevard door de ontwikkeling van de Spoorzone;
– ambities van de gemeente om een techniekopleiding-MBO te realiseren (ontbreekt nu nog);
– vergaande samenwerking van de vmbo-opleidingen van het CLD en Grotius;

> Lees verder

 

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs in Westland

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Het Westland heeft een Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2010-2013. Onder andere door bezuinigingen en gewijzigde woningbouwplannen is het Masterplan achterhaald en moet het worden geactualiseerd. Doelstelling Planmatige aanpak van huisvesting, efficiënte inzet huisvesting, kostenbeheersing, duidelijkheid scheppen over investeringen naar schoolbesturen en kinderopvang, en vermindering administratieve lasten (aanvragen programma onderwijshuisvesting). […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek MFA in Stampersgat

Achtergrond De gemeente Halderberge onderzoekt de mogelijkheden voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Stampersgat. Men wil bovendien onderzoeken of de kerkfunctie is te behouden door deze ook deels onder te brengen in de nieuwe MFA. Stampersgat is een kleine kern van ca. 1400 inwoners in de gemeente Halderberge. Aan de Havenstraat, centraal […]

> Lees verder

 

Ondersteuning afdeling onderwijs in Leidschendam-Voorburg

Achtergrond De gemeentelijke afdeling onderwijs van de gemeente Leidschendam-Voorburg is op zoek naar een medewerker die de afdeling tijdelijk kan ondersteunen en zorg kan dragen voor de afhandeling van het lopende Programma Voorzieningen Onderwijshuisvesting en het Programma voor het volgende jaar kan opstarten. Aanpak Op flexibele basis hebben wij 1 á 2 dagen per week […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever gezamenlijke nieuwbouw Hele Dag School in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————— “Hoe geef je kinderen uit een achterstand een betere kans in deze maatschappij?” Voor die vraag zagen de basisscholen Da Costa (PC-onderwijs) en Kaleidoskoop (Openbaar onderwijs) zich gesteld. DOENJA (welzijnsorganisatie) wilde graag meedenken. Het eenvoudige antwoord is: we moeten samenwerken, niet alleen onderwijskundig maar ook met andere partners. Daarnaast moeten we kinderen meer bagage meegeven. […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever gezamenlijke huisvesting 3 ZML-VSO-scholen in Utrecht

“Hoe kunnen we zo goed mogelijk passend onderwijs bieden aan onze leerlingen?” Deze vraag stelden zich de Wilhelminaschool, de Herderschêesschool en de Rafaëlschool. Zij bieden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO ZML), bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking – een IQ tussen de 20 en de 70. Het antwoord is […]

> Lees verder

 

Projectleider nieuwbouw praktijkschool Kranenburg in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————— De Kranenburgschool voor Praktijkonderwijs ligt in een park met uitzicht op de Kromme Rijn. Het gebouw van de Kranenburgschool was gedateerd en niet meer geschikt voor modern praktijkonderwijs. Maar de buitenschil, met zijn witte gevel, was prima ingepast in het park. Deze uitstraling moest behouden blijven vonden omwonenden. Architectenbureau Rienks is daar uitstekend in […]

> Lees verder