Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Delft

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De leegstand in Delft bedraagt 14% van de netto capaciteit van de schoolgebouwen. De leerlingenprognoses geven echter een geleidelijke groei van het leerlingenaantal aan. Op het eerste gezicht lijkt dit niet erg problematisch. Helaas is de verdeling van de toe- en terugloop van leerlingen in Delft onevenwichtig, wat tot uiting komt in lokale […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Zwijndrecht

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De onderwijshuisvesting in Zwijndrecht heeft een aantal uitdagingen welke vragen om een visie voor de langere termijn. Leegstand en de disbalans daarin tussen verschillende wijken; Hoge leeftijd van schoolgebouwen; Hoge boekwaarden bij enkele schoolgebouwen; Weinig financiële middelen; Groot ruimtetekort bij de reformatorische school De Wegwijzer. Bovenstaande uitdagingen hebben ertoe geleid dat het college […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek turnvoorziening in Leidschendam-Voorburg

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De Turnverenigingen AVGV, SOS en Gymnova willen graag een gezamenlijke turnvoorziening Voorburg om de turnsport in de gemeente kwalitatief en sportief te verbeteren. De verenigingen maken voor hun turnactiviteiten nu gebruik van sporthal Essesteijn, de turnhal in Alphen aan den Rijn en gymnastieklokalen in Leidschendam-Voorburg. Het plan sluit aan bij de wens van […]

> Lees verder

 

Visieontwikkeling Scholencombinatie Delfland

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Rijswijk

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Door de nieuwbouw van ca. 3.000 woningen in Rijswijk-Buiten in de periode 2013-2023 moet voor Rijswijk-Buiten een Plan van Scholen worden opgesteld. In een zoektocht naar een juiste oplossing voor Rijswijk-Buiten is besloten de huisvesting van scholen in Rijswijk als geheel in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te nemen. Daarbij worden ook huidig geplande […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Voortgezet Onderwijs in Delft

In Delft en bij de VO-scholen geven een aantal ontwikkelingen aanleiding voor een andere visie op het Voortgezet Onderwijs (VO) en de huisvesting daarvan:
– verschuiving van leerling-stromen: het vmbo krimpt, terwijl het HAVO/VWO groeit;
– plannen voor nieuwbouw van 3.000–4.000 woningen tussen Delft en Rijswijk;
– mogelijkheden voor huisvesting van onderwijs aan de Stadsboulevard door de ontwikkeling van de Spoorzone;
– ambities van de gemeente om een techniekopleiding-MBO te realiseren (ontbreekt nu nog);
– vergaande samenwerking van de vmbo-opleidingen van het CLD en Grotius;

> Lees verder

 

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs in Westland

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Het Westland heeft een Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de periode 2010-2013. Onder andere door bezuinigingen en gewijzigde woningbouwplannen is het Masterplan achterhaald en moet het worden geactualiseerd. Doelstelling Planmatige aanpak van huisvesting, efficiënte inzet huisvesting, kostenbeheersing, duidelijkheid scheppen over investeringen naar schoolbesturen en kinderopvang, en vermindering administratieve lasten (aanvragen programma onderwijshuisvesting). […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever gezamenlijke nieuwbouw Hele Dag School in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————— “Hoe geef je kinderen uit een achterstand een betere kans in deze maatschappij?” Voor die vraag zagen de basisscholen Da Costa (PC-onderwijs) en Kaleidoskoop (Openbaar onderwijs) zich gesteld. DOENJA (welzijnsorganisatie) wilde graag meedenken. Het eenvoudige antwoord is: we moeten samenwerken, niet alleen onderwijskundig maar ook met andere partners. Daarnaast moeten we kinderen meer bagage meegeven. […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever gezamenlijke huisvesting 3 ZML-VSO-scholen in Utrecht

“Hoe kunnen we zo goed mogelijk passend onderwijs bieden aan onze leerlingen?” Deze vraag stelden zich de Wilhelminaschool, de Herderschêesschool en de Rafaëlschool. Zij bieden Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO ZML), bestemd voor leerlingen van 12 tot en met 20 jaar met een cognitieve beperking – een IQ tussen de 20 en de 70. Het antwoord is […]

> Lees verder

 

Projectleider nieuwbouw praktijkschool Kranenburg in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————— De Kranenburgschool voor Praktijkonderwijs ligt in een park met uitzicht op de Kromme Rijn. Het gebouw van de Kranenburgschool was gedateerd en niet meer geschikt voor modern praktijkonderwijs. Maar de buitenschil, met zijn witte gevel, was prima ingepast in het park. Deze uitstraling moest behouden blijven vonden omwonenden. Architectenbureau Rienks is daar uitstekend in […]

> Lees verder