Rekenkameronderzoek K5-Gemeenten Krimpenerwaard

Achtergrond Sinds 2001 werken de gemeenten Nederlek, Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist uit de Krimpenerwaard samen onder de naam K5. Onderwijshuisvesting is al een aantal jaren een taak van de K5-organisatie. De rekenkamer wil daarom het huisvestingsbeleid evalueren. Directe aanleiding is de vergrijzing. Door de vergrijzing loopt het aantal leerlingen van de K5-gemeenten terug. Om […]

> Lees verder

 

Onderzoek schoolkeuze in Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

——————————————————————————————————————————————————————— Trekt een kwalitatief goed schoolgebouw kinderen aan? Een stadsdeel in Amsterdam wilde weten of een schoolgebouw zo aantrekkelijk gemaakt kan worden dat het voor ouders extra interessant is om hun kinderen er naar toe te sturen. De relatie tussen schoolkeuze en gebouw is nog nauwelijks onderzocht Achtergrond Duidelijk is dat er geen directe verbanden […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Zwijndrecht

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De onderwijshuisvesting in Zwijndrecht heeft een aantal uitdagingen welke vragen om een visie voor de langere termijn. Leegstand en de disbalans daarin tussen verschillende wijken; Hoge leeftijd van schoolgebouwen; Hoge boekwaarden bij enkele schoolgebouwen; Weinig financiële middelen; Groot ruimtetekort bij de reformatorische school De Wegwijzer. Bovenstaande uitdagingen hebben ertoe geleid dat het college […]

> Lees verder

 

Visieontwikkeling huisvesting Willem de Zwijger College in Papendrecht

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Het Willem de Zwijger College in Papendrecht heeft een regionale functie. Naast leerlingen uit Papendrecht komen ook veel leerlingen uit Alblasserdam, Sliedrecht en Molenwaard. De school moet voor de toekomst rekening houden met krimp. Dit komt omdat het aantal kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar in Papendrecht vanaf 2018 gaat dalen. De […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek brede school met sportvoorziening in Benthuizen

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond In de kern Benthuizen (3.300 inwoners) van de voormalige gemeente Rijnwoude (nu Alphen aan den Rijn) staat de School met de Bijbel. De School en kinderopvang Junis willen een brede school realiseren in Benthuizen. De gemeente wil hier graag een sportvoorziening aan toevoegen – als vervanging van de bestaande sporthal De Hil. De […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek turnvoorziening in Leidschendam-Voorburg

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De Turnverenigingen AVGV, SOS en Gymnova willen graag een gezamenlijke turnvoorziening Voorburg om de turnsport in de gemeente kwalitatief en sportief te verbeteren. De verenigingen maken voor hun turnactiviteiten nu gebruik van sporthal Essesteijn, de turnhal in Alphen aan den Rijn en gymnastieklokalen in Leidschendam-Voorburg. Het plan sluit aan bij de wens van […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Rijswijk

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Door de nieuwbouw van ca. 3.000 woningen in Rijswijk-Buiten in de periode 2013-2023 moet voor Rijswijk-Buiten een Plan van Scholen worden opgesteld. In een zoektocht naar een juiste oplossing voor Rijswijk-Buiten is besloten de huisvesting van scholen in Rijswijk als geheel in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te nemen. Daarbij worden ook huidig geplande […]

> Lees verder

 

Opdrachtgever gezamenlijke nieuwbouw Hele Dag School in Utrecht

——————————————————————————————————————————————————————— “Hoe geef je kinderen uit een achterstand een betere kans in deze maatschappij?” Voor die vraag zagen de basisscholen Da Costa (PC-onderwijs) en Kaleidoskoop (Openbaar onderwijs) zich gesteld. DOENJA (welzijnsorganisatie) wilde graag meedenken. Het eenvoudige antwoord is: we moeten samenwerken, niet alleen onderwijskundig maar ook met andere partners. Daarnaast moeten we kinderen meer bagage meegeven. […]

> Lees verder