Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs In Westland

Aanleiding Het Westland heeft een integraal huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs. Het integraal huisvestingsplan leidt tot een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten en een efficiënte inzet van middelen. Het integraal huisvestingsplan wordt periodiek in samenwerking met de schoolbesturen geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden vraag en aanbod van de onderwijsvoorzieningen opnieuw op elkaar afgestemd. Het integraal huisvestingsplan […]

> Lees verder

 

Ontwikkelen Huisvestingsvisie Emmaschool ZML-(V)SO in Amersfoort

Achtergrond van het project De Koningin Emmaschool en de dr. A. van Voorthuysenschool zijn twee (V)SO-scholen voor leerlingen met een verstandelijke beperking (ZML – Zeer Moeilijk Lerenden). De scholen zijn gezamenlijk gehuisvest op het ‘Scholencomplex de Vosheuvel’. De huisvesting van de scholen is niet meer passend. Het 38 jaar oude scholencomplex is niet meer functioneel, […]

> Lees verder

 

Ontwikkelen huisvestingsvisie Interconfessionele Scholengemeenschap Westland

Achtergrond ISW is een Westlandse VO-school met zeven vestigingen verspreid over de kernen: Naaldwijk, ‘s-Gravenzande, Monster en Poeldijk. ISW ervaart een aantal knelpunten in de huisvesting: een aantal scholen hebben ruimtetekort door leerlingengroei, daarnaast zijn een aantal gebouwen op leeftijd, met bijbehorende technische en functionele tekortkomingen. Tenslotte moet een aantal beslissingen genomen worden over het […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Leidschendam-Voorburg

Achtergrond De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente Integrale Huisvestingsplannen (IHP). De gemeente werkt al een aantal jaren met een IHP in de vorm van een uitvoeringsplan. De ambitie is echter om het nieuwe IHP […]

> Lees verder

 

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Westland

Achtergrond Het Westland heeft een Masterplan Onderwijshuisvesting. Het Masterplan leidt tot een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten, efficiënte inzet van de beschikbare huisvestingscapaciteit, kostenbeheersing en vermindering van de administratieve lasten. Met de schoolbesturen worden uitvoeringsafspraken gemaakt over onder andere nieuwbouw, binnenklimaat (frisse scholen), asbestsanering en passend onderwijs. Het Masterplan wordt periodiek in samenwerking met de schoolbesturen […]

> Lees verder

 

Rekenkameronderzoek K5-Gemeenten Krimpenerwaard

Achtergrond Sinds 2001 werken de gemeenten Nederlek, Bergambacht, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist uit de Krimpenerwaard samen onder de naam K5. Onderwijshuisvesting is al een aantal jaren een taak van de K5-organisatie. De rekenkamer wil daarom het huisvestingsbeleid evalueren. Directe aanleiding is de vergrijzing. Door de vergrijzing loopt het aantal leerlingen van de K5-gemeenten terug. Om […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Delft

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond De leegstand in Delft bedraagt 14% van de netto capaciteit van de schoolgebouwen. De leerlingenprognoses geven echter een geleidelijke groei van het leerlingenaantal aan. Op het eerste gezicht lijkt dit niet erg problematisch. Helaas is de verdeling van de toe- en terugloop van leerlingen in Delft onevenwichtig, wat tot uiting komt in lokale […]

> Lees verder

 

Visieontwikkeling huisvesting Willem de Zwijger College in Papendrecht

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond Het Willem de Zwijger College in Papendrecht heeft een regionale functie. Naast leerlingen uit Papendrecht komen ook veel leerlingen uit Alblasserdam, Sliedrecht en Molenwaard. De school moet voor de toekomst rekening houden met krimp. Dit komt omdat het aantal kinderen in de leeftijd van 12-18 jaar in Papendrecht vanaf 2018 gaat dalen. De […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek brede school met sportvoorziening in Benthuizen

——————————————————————————————————————————————————————— Achtergrond In de kern Benthuizen (3.300 inwoners) van de voormalige gemeente Rijnwoude (nu Alphen aan den Rijn) staat de School met de Bijbel. De School en kinderopvang Junis willen een brede school realiseren in Benthuizen. De gemeente wil hier graag een sportvoorziening aan toevoegen – als vervanging van de bestaande sporthal De Hil. De […]

> Lees verder