Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs In Westland

Aanleiding Het Westland heeft een integraal huisvestingsplan voor het Primair Onderwijs. Het integraal huisvestingsplan leidt tot een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten en een efficiënte inzet van middelen. Het integraal huisvestingsplan wordt periodiek in samenwerking met de schoolbesturen geactualiseerd. Bij deze actualisatie worden vraag en aanbod van de onderwijsvoorzieningen opnieuw op elkaar afgestemd. Het integraal huisvestingsplan […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP) in Leidschendam-Voorburg

Achtergrond De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO). De gemeente werkt al een aantal jaren met een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO) in de vorm van een uitvoeringsplan. De […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen Rafael, school voor Speciaal Onderwijs

Aanleiding Rafael is een school voor Speciaal Onderwijs  aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen uit Utrecht en omstreken. Rafael valt onder het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). De leerlingen hebben een verstandelijke beperking en zijn tussen de vier en dertien jaar. Rafael is gevestigd op twee locaties: één locatie aan het […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek Brede School Hilversum Noord

Aanleiding In 2010 is aan de Lopes Diaslaan in Hilversum Noord een brede school gerealiseerd (Brede School Hilversum Noord). In het gebouw zijn drie scholen gehuisvest: De Titus Brandsma (Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm). De Dr. ir. C. Lelyschool (STIP). De Petrus Dathenusschool (Vereniging basisonderwijs op reformatorische grondslag te Hilversum). De gemeente wil het gebouw […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek Maartenshal

Aanleiding In het centrum van Voorburg zijn drie scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) gevestigd: het Sint-Maartenscollege, Veurs Voorburg en het Gymnasium Novum. De drie scholen vallen onder het bestuur van Scholengroep Spinoza. De organisatie van het gymnastiekonderwijs voor deze drie VO-scholen is niet optimaal: Sint-Maartenscollege: de school heeft gymzalen en een sportzaal. Voor de sportzaal […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Leidschendam-Voorburg

Achtergrond De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente Integrale Huisvestingsplannen (IHP). De gemeente werkt al een aantal jaren met een IHP in de vorm van een uitvoeringsplan. De ambitie is echter om het nieuwe IHP […]

> Lees verder

 

Masterplan / Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Westland

Achtergrond Het Westland heeft een Masterplan Onderwijshuisvesting. Het Masterplan leidt tot een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten, efficiënte inzet van de beschikbare huisvestingscapaciteit, kostenbeheersing en vermindering van de administratieve lasten. Met de schoolbesturen worden uitvoeringsafspraken gemaakt over onder andere nieuwbouw, binnenklimaat (frisse scholen), asbestsanering en passend onderwijs. Het Masterplan wordt periodiek in samenwerking met de schoolbesturen […]

> Lees verder