Programma van Eisen activiteitencentrum ASVZ

Aanleiding ASVZ is een zorgorganisatie gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De cliënten kunnen kinderen, volwassenen, ouderen of gezinnen zijn. Doel is de best mogelijke zorg bieden aan cliënten. Het Programma van Eisen activiteitencentrum beschrijft de huisvestingswensen voor een activiteitencentrum voor verstandelijk beperkten en mensen met […]

> Lees verder

 

Huisvestingsplan Vlietkinderen

Aanleiding Vlietkinderen is een regionale aanbieder van kinderopvang in drie regio’s: Leidschendam, Voorburg en Leidschenveen (Den Haag). Vlietkinderen biedt Naschoolse opvang, Voorschoolse opvang, Kinderdagopvang en Peuterspeelzaalwerk. De kosten van Vlietkinderen voor huisvesting zijn aanzienlijk. Voor het vastgoed is echter geen goed doordacht plan voor de lange termijn aanwezig: beslissingen worden genomen op basis van gezond […]

> Lees verder

 

Actualiseren Masterplan / IHP voor het Primair Onderwijs in Westland

Aanleiding Het Westland heeft een Uitvoeringsprogramma Onderwijshuisvesting. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten, efficiënte inzet van de beschikbare huisvestingscapaciteit, kostenbeheersing en vermindering van de administratieve lasten. Met de schoolbesturen worden uitvoeringsafspraken gemaakt over o.a. nieuwbouw, binnenklimaat (frisse scholen), asbestsanering en passend onderwijs. Als onderlegger van het Masterplan heeft de gemeente het Integraal Huisvestingsplan Westland, waarin […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen basisschool Pius X

Aanleiding De Pius X is een basisschool in de wijk Voorburg-West. De school heeft recht op vervangende nieuwbouw. De Pius X wordt waarschijnlijk herbouwd op de huidige locatie. Voor de nieuwbouw dient een Programma van Eisen Pius X (PvE) te worden opgesteld. Bij het opstellen van dit PvE wil de Pius X opnieuw kijken naar […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen Speciaal Onderwijs De Vosheuvel

Aanleiding De dr. A. van Voorthuysenschool, de Koningin Emmaschool en de ZML-VSO Lasenberg zijn drie scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in Amersfoort. De scholen kennen sinds een aantal jaren een verbrede toelating voor Meervoudig Gehandicapten. Het gebouw de scholen is verouderd en niet-functioneel. De scholen komen in aanmerking voor […]

> Lees verder

 

Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP) in Leidschendam-Voorburg

Achtergrond De gemeente Leidschendam-Voorburg vindt dat goed onderwijs onlosmakelijk verbonden is met de kwaliteit van de onderwijshuisvesting. Om de gewenste kwaliteit van onderwijshuisvesting te realiseren maakt de gemeente een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO). De gemeente werkt al een aantal jaren met een Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs (IHP-VO) in de vorm van een uitvoeringsplan. De […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen Rafael, school voor Speciaal Onderwijs

Aanleiding Rafael is een school voor Speciaal Onderwijs  aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen uit Utrecht en omstreken. Rafael valt onder het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). De leerlingen hebben een verstandelijke beperking en zijn tussen de vier en dertien jaar. Rafael is gevestigd op twee locaties: één locatie aan het […]

> Lees verder