Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs in Putten

Aanleiding De gemeente wil  het Integraal Huisvestingsplan Putten uit 2014 breed actualiseren. Hiervoor zijn drie aanleidingen. Allereerst de bouw van de nieuwe wijk Rimpeler. Daarnaast de ontwikkelingen rond de basisschool De Akker. En ten slotte de wens voor een breder onderwijsaanbod van VO-school Groevenbeek. Bovendien wil de gemeente het Integrale Huisvestingsplan Putten een meer strategisch […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland

Aanleiding Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland Het Haalbaarheidsonderzoek dorpshuis Maasland onderzoekt de optimale  herbestemming voor voormalige gemeentehuis van het dorp Maasland. Het gaat om het Raadhuis, een daaraan vast gebouwd monumentaal pand (Huize Barendregt) en een kantoorvleugel. De herbestemming moet winst voor het dorp Maasland opleveren. Dat betekent: bijdragen aan de vitaliteit van het dorpscentrum. Als ruimtelijk kader […]

> Lees verder

 

Haalbaarheidsonderzoek vmbo-school Nootdorp – Toetsing leerlingaantallen

Aanleiding De stichting Lucas onderwijsgroep wil graag een vmbo-school in Nootdorp realiseren. De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil daarom een beoordeling op de levensvatbaarheid van deze vmbo (bb/kb). Het Haalbaarheidsonderzoek vmbo-school Nootdorp toetst het verwachte leerlingenaantal van deze nieuwe vmbo-school. Vraagstelling onderzoek Wat is het verwachte leerlingenaantal voor de nieuwe vmbo-school in Nootdorp? Aanpak Haalbaarheidsonderzoek vmbo-school Nootdorp De […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen activiteitencentrum ASVZ

Aanleiding ASVZ is een zorgorganisatie gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. De cliënten kunnen kinderen, volwassenen, ouderen of gezinnen zijn. Doel is de best mogelijke zorg bieden aan cliënten. Het Programma van Eisen activiteitencentrum beschrijft de huisvestingswensen voor een activiteitencentrum voor verstandelijk beperkten en mensen met […]

> Lees verder

 

Actualiseren Masterplan / IHP voor het Primair Onderwijs in Westland

Aanleiding Het Westland heeft een Uitvoeringsprogramma Onderwijshuisvesting. Het Uitvoeringsprogramma beschrijft een planmatige aanpak van onderwijshuisvestingsactiviteiten, efficiënte inzet van de beschikbare huisvestingscapaciteit, kostenbeheersing en vermindering van de administratieve lasten. Met de schoolbesturen worden uitvoeringsafspraken gemaakt over o.a. nieuwbouw, binnenklimaat (frisse scholen), asbestsanering en passend onderwijs. Als onderlegger van het Masterplan heeft de gemeente het Integraal Huisvestingsplan Westland, waarin […]

> Lees verder

 

Programma van Eisen basisschool Pius X

Aanleiding De Pius X is een basisschool in de wijk Voorburg-West. De school heeft recht op vervangende nieuwbouw. De Pius X wordt waarschijnlijk herbouwd op de huidige locatie. Voor de nieuwbouw dient een Programma van Eisen Pius X (PvE) te worden opgesteld. Bij het opstellen van dit PvE wil de Pius X opnieuw kijken naar […]

> Lees verder