Inhoud van het Masterplan

In het voorjaar van 2015 heeft de gemeente het Masterplan voor de periode 2015-2018 vastgesteld. De gemeente gaat ruim € 10 miljoen investeren in de onderwijshuisvesting. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over Passend Onderwijs, Brede school en IKC-vorming en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud.

Krimp in het Masterplan

Voor de krimp in een aantal kernen ontwikkelt het Masterplan beleid. Dit voorkomt ad-hoc beslissingen en leidt tot betere en efficiëntere huisvesting van scholen in het Westland. Voor het rapport klikt u hier.