Een turnhal in combinatie met een basisschool. Is dat een goed idee? Ja, blijkt uit een haalbaarheidsstudie naar deze gecombineerde voorziening in Voorburg. De gemeente, Lucas Onderwijs en de plaatselijke turnverenigingen AVGV, Gymnova en SOS zijn het eens over de meerwaarde van een gecombineerde voorziening. Daarnaast blijkt het plan ook financieel en ruimtelijk realiseerbaar en is er overeenstemming over de vorm van beheer en exploitatie.

Goedkeuring gemeenteraad

In Voorburg komt een turnhal komt er een turnhal. De turnhal zal gezamenlijk met de nieuwbouw van basisschool De Dijsselbloem worden gerealiseerd aan de Delflandlaan. Dat heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg op 12 november 2013 besloten. De verwachte oplevering van de nieuwbouw is in 2016.

De aanhouder wint

Aan het besluit is een lang proces vooraf gegaan. Al Sinds 2005 maken de turnverenigingen zich sterk voor een turnhal in Voorburg. Uiteindelijk wint de aanhouder. Bij bespreking van het plan 8 oktober 2013 blijkt de gehele raadscommissie achter het plan te staan. De behandeling in de raad op 12 november 2013 is een hamerstuk.

Supermarkt en kinderdagverblijf Pinkeltje

Wel heeft de gemeenteraad nog een aanbevelingen: Zo moet er gekeken worden of de hal niet een slag gedraaid kan worden zodat de blinde muur aan de zijde van de Hoogvliet komt te liggen. Hierdoor hebben de schoolgaande kinderen geen hinder van het laden en lossen bij de supermarkt. Ook zou nog eens moeten worden gekeken naar de mogelijkheden om kinderdagverblijf Pinkeltje mee te nemen in de plannen.

De nieuwe school komt in hetzelfde gebied waar nu de oude school staat. Om het ontwerp op de kavel te kunnen realiseren zijn waarschijnlijk 3 bouwlagen nodig.

Exploitatie en beheer door turnverenigingen

De turnhal zal worden geƫxploiteerd en beheerd door de plaatselijke turnverenigingen SOS, AVGV en Gymnova. Deze hebben samen een stichting opgericht die de hal en gymzaal gaan exploiteren. De school en de turnvoorziening worden in samenhang op een kavel ontwikkeld.

Bewust gekozen

Volgens wethouder Gregor Rensen van Sport is er ondanks bezuinigingen bewust gekozen voor de hal. ‘Hierdoor kunnen we nu een goede voorziening tot stand brengen waar straks de jeugd van onze aantrekkelijke groene woonstad zijn talent kan ontplooien.’

Persberichten van de gemeente over de basisschool en turnvoorziening:

Persberichten in de lokale media over de basisschool en turnvoorziening:

Voor de projectinformatie over het haalbaarheidsonderzoek naar de turnvoorziening klikt u hier.