Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Doorlooptijd: 2008
Opdracht: Update Masterplan / integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP-PO/VO)
Activiteiten:
 • Opstellen overzicht van projecten
 • Beschrijven nieuwe ontwikkelingen
 • Inventariseren de stand van zaken per project
 • Actualiseren investeringsbudgetten per school
 • Ontwikkeling projectbeheersingsinstrument

Achtergrond

De huisvesting van de scholen in Hilversum is onvoldoende om goed onderwijs te kunnen geven. In 2003 heeft de gemeente besloten deze achterstand in te lopen. Er wordt een budget van ruim 5 miljoen Euro per jaar uitgetrokken om de huisvesting op orde te brengen (periode 2005-2010). Het Integrale Huisvestingsplan (IHP) wordt in 2006 verder uitgewerkt in een projectenlijst met een prioritering. In 2008 is een actualisatie van het IHP gewenst.

Doelstelling

Doelstelling van de actualisatie was drieledig:

 1. monitoren van de projecten;
 2. herijken van budgetten;
 3. en het ontwikkelen van een instrument voor projectbeheersing.

Aanpak

In samenspraak met scholen en gemeente is de stand van zaken per project in beeld gebracht, zijn nieuwe ontwikkelingen beschreven en budgetten geactualiseerd. Daarnaast is een instrumentarium voor projectbeheersing ontwikkeld.

Resultaat

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) met:

 • een geactualiseerd overzicht van projecten;
 • de stand van zaken per project (budget en voortgang);
 • een overzicht van budgetten per school voor nieuwbouw, uitbreiding, 1e inrichting;
 • onderwijskundige vernieuwing en onderhoud.

Met de inventarisatie zijn de volgende projecten aan het IHP toegevoegd:

 • gezamenlijke nieuwbouw van 3 basisscholen in Hilversum-Noord
  (Lelyschool, T.Brandsmaschool en P.Dathenusschool);
 • nieuwbouw van basisschool Het Kruispunt in een Melkfabriek;
 • vervangende nieuwbouw Aloysiuscollege;
 • nieuwbouw college De Opmaak (school voor LWOO) aan de Larenseweg.

De looptijd van het IHP is uitgebreid met 2 jaar tot 2014.
De inrichting van een projectbeheersingsinstrument.

Totale investering: € 68 miljoen (2005-2014).