Opdrachtgever: Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Doorlooptijd: 2007
Opdracht: Opstellen concrete beheersovereenkomst
Project: Cluster van 4 basisscholen, kinderopvang en een welzijnsvoorziening
Activiteiten:
  • Verdeling van taken, verantwoordelijkheden en kosten
  • Vastlegging (juridische) organisatievorm

———————————————————————————————————————————————————————

Aanleiding

Het scholencluster in de nieuwe de wijk Volgerlanden is in 2006 geopend. In dit scholencluster zijn de basisscholen Waterlelie, Koningin Wilhelmina, Wijngaard en Kennedy, kinderopvang Bobo, BSO De Vlindertuin en een welzijnsvoorziening gehuisvest. Voor het beheer en de exploitatie van het gebouw moeten afspraken worden gemaakt: welke organisatie gaat het beheer regelen, wat zijn daarbij de taken en verantwoordelijkheden en hoe worden de kosten verdeeld.

Doelstelling

Het maken van afspraken over beheer en exploitatie van het scholencluster. En die vastleggen in een beheer- en exploitatieovereenkomst. Er is onduidelijkheid over beheer en exploitatie van het scholencluster. De gemeente wil dat oplossen en duidelijkheid scheppen over de taakverdeling tussen gemeente en gebruikers van het scholencluster.

Aanpak

De Beheer- exploitatieovereenkomst is gezamenlijk opgesteld. Er zijn afzonderlijk gesprekken gevoerd met de gebruikers om de afzonderlijke wensen in beeld te brengen. Deze informatie is verwerkt in een startdocument.  Hierna zijn in gemeenschappelijke gevoerd om de organisatiestructuur te bepalen en afspraken te maken over beheer en exploitatie.

Vervolgens is afgesproken welke organisatie het aanspreekpunt is voor de taken die niet bij de gemeente liggen – d.w.z. vragen en problemen over het gebruik en beheer van de ruimten. De beheerorganisatie is beschreven met bijbehorende managementvergoeding. De aansprakelijkheid van de beheerorganisatie voor aangegane verplichtingen is expliciet gemaakt. Voor de exploitatie is afgesproken te worden welke taken gezamenlijk worden opgepakt door de beheersorganisatie. Hierbij zijn sluitende afspraken gemaakt over schoonmaakonderhoud, alarminstallatie, kosten van gas, licht en water, groot-onderhoud, klein onderhoud en publiekrechtelijke heffingen. Ook zijn afspraken gemaakt over de vergoedingen die de beheerorganisatie krijgt voor de beheerwerkzaamheden.