Opdrachtgever: Schoolbestuur PCOU in Utrecht
Doorlooptijd: 2010, 2011, 2012, 2013
Opdracht: Gedelegeerd opdrachtgever namens schoolbestuur PCOU in Utrecht
Project: Gezamenlijke nieuwbouw van de basisscholen Kaleidoscoop (SPO) en de Da Costa (PCOU), kinderopvang, gymzaal, buurtlokaal en een ouder-kindlokaal
Activiteiten:
  • Opstellen Programma van Eisen (PvE)
  • Architectenselectie
  • Toetsen Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp
  • Toetsing op kwaliteit, budget en planning

———————————————————————————————————————————————————————

“Hoe geef je kinderen uit een achterstand een betere kans in deze maatschappij?” Voor die vraag zagen de basisscholen Da Costa (PC-onderwijs) en Kaleidoskoop (Openbaar onderwijs) zich gesteld. DOENJA (welzijnsorganisatie) wilde graag meedenken. Het eenvoudige antwoord is: we moeten samenwerken, niet alleen onderwijskundig maar ook met andere partners. Daarnaast moeten we kinderen meer bagage meegeven. De voorziene nieuwbouw van beide scholen was een mooie aanleiding om de handen ineen te slaan. Hieruit is de ‘Hele Dag School’ ontstaan.

Achtergrond

De basisscholen Da Costa en Kaleidoskoop in Kanaleneiland krijgen een gezamenlijk nieuw gebouw. Een voorziening met een integraal programma voor onderwijs en welzijn – de zogenaamde ‘Hele Dag School’. De scholen, kinderopvang (Spelenderwijs) en welzijn (DOENJA) gaan hiervoor innig samenwerken.

De nieuwbouw in twee bouwlagen is ontworpen door architectenbureau DP6. In de voorziening zijn opgenomen: twee scholen, VVE / peuterspeelzalen, een ouderlokaal / buurtruimte en een gymzaal. Daarnaast voorziet het gebouw in een centrale hal en ruimten voor nevenfuncties zoals overleg-, directie- en personeelsruimten.

Voor de buitenschoolse opvang (BSO) en welzijnsactiviteiten wordt zoveel mogelijk uitgegaan van dubbelgebruik van ruimten. De buitenschoolse opvang (BSO) is geïntegreerd in de klaslokalen. Het gebouw heeft een oppervlakte van 3.350 m2 en is uit te breiden naar 5.000 m2.

De Hele Dag School

De nieuwbouw is gebaseerd op een volledig nieuw onderwijsconcept: De Hele Dag School. Dit is een samenwerking tussen de scholen, welzijn en kinderopvang.

De Hele Dag School wil door leertijdverlenging en intensieve samenwerking de kansen van kinderen verhogen en talentontwikkeling stimuleren. Het concept is samen te vatten in vijf woorden:

  • Leertijdverlening
  • Continurooster
  • Kansen verhogen
  • Talentontwikkeling

Leertijdverlenging
Basisscholen geven gemiddeld 940 lesuren per jaar. Op de Hele Dag School wordt per jaar 200 uur extra les gegeven. Meer lesuren betekent: meer tijd voor rekenen, taal en talentontwikkeling. Na 8 jaar op De Hele Dag School hebben leerlingen 1,5 schooljaar extra onderwijs gekregen.

Continurooster
Om de extra lestijden aan te kunnen bieden schakelen de scholen over op een continurooster. De school start iets eerder en alle kinderen blijven tot 15.15u op school. Dit betekent dat de kinderen op school lunchen samen met hun eigen leerkrachten, in het klaslokaal. Na de lunch spelen de kinderen buiten.

Kansen verhogen: meer verwijzingen naar HAVO en VWO
Door leertijdverlenging kunnen mogelijke achterstanden beter worden voorkomen. Hierdoor kunnen meer leerlingen worden verwezen naar havo en vwo.

Talentontwikkeling
Door de uitbreiding van de leertijd zullen kinderen naast extra tijd voor rekenen en taal ook werken aan hun talenten op het gebied van gymnastiek, muziek, beeldende vorming en techniek. Ook bij deze vakken is structurele aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat. Woordenschatuitbreiding is van belang voor de slagingskans van leerlingen in het onderwijs en de maatschappij.

Relevante webpagina’s:
www.lukasschool.nl/…
www.utrecht.nieuws.nl/…