Opdrachtgever: Scholengroep Spinoza
Doorlooptijd: 2015
Project: Haalbaarheidsonderzoek Maartenshal
Activiteiten:
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Uitvoeren van een Massastudie
 • Inventariseren van stedenbouwkundige randvoorwaarden
 • Berekenen investeringskosten

Aanleiding

In het centrum van Voorburg zijn drie scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) gevestigd: het Sint-Maartenscollege, Veurs Voorburg en het Gymnasium Novum. De drie scholen vallen onder het bestuur van Scholengroep Spinoza. De organisatie van het gymnastiekonderwijs voor deze drie VO-scholen is niet optimaal:

 • Sint-Maartenscollege: de school heeft gymzalen en een sportzaal. Voor de sportzaal is vervangende nieuwbouw gewenst, de sportzaal is bouwkundig verouderd.
 • Veurs Voorburg: de school krijgt nieuwbouw met gymzaal gerealiseerd. Deze gymnastiekvoorziening voorziet slechts gedeeltelijk in de gymnastiekbehoefte van de school.
 • Gymnasium Novum: de school heeft geen eigen gymnastiekvoorziening. De sporthal waar de school gymt ligt op ruim 1,5 km afstand.

De wens is om een grotere gymnastiekvoorziening terug te bouwen. Hiermee zou het gymnastiekonderwijs voor de VO-scholen van Scholengroep Spinoza in Voorburg efficiënter kunnen worden georganiseerd: het Sint-Maartenscollege krijgt een kwalitatief betere gymnastiek-voorziening, Veurs Voorburg krijgt op de korte afstand beschikking over een extra gymnastiekvoorziening en Gymnasium Novum hoeft geen gebruik te maken van de op grote afstand gelegen sporthal Essesteijn.

Vraagstelling

Onderzoek de haalbaarheid van de nieuwbouw van een gymnastiekvoorziening, binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, op de huidige locatie van de Maartenshal.

Het haalbaarheidsonderzoek moet bestaan uit:

 • Een inventarisatie van de randvoorwaarden van de kavel
 • Een inventarisatie van de wensen van Scholengroep Spinoza (Programma van Eisen)
 • Een berekening van de benodigde capaciteit van de nieuwe voorziening
 • Het opstellen van een massastudie (schetsontwerpen) van de nieuwe voorziening
 • Een investeringsraming van de sloopkosten van de huidige Maartenshal
 • Een investeringsraming van de stichtingskosten van de nieuwe voorziening

Aanpak

Het haalbaarheidsonderzoek is opgesteld in overleg met Scholengroep Spinoza en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met Scholengroep Spinoza is een apart overleg gevoerd om de wensen ten aanzien van de nieuwe gymnastiekvoorziening te inventariseren (PvE).

Op basis van de input uit overleggen en de gegevens is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd: de uitgangspunten zijn vastgesteld en er is een massastudie van verschillende varianten gemaakt. In een gezamenlijk overleg zijn de varianten besproken. Ten slotte zijn met de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente zijn de stedenbouwkundige overwegingen geformuleerd.

Resultaat

Het haalbaarheidsonderzoek wees uit dat een grote gymnastiekvoorziening realiseerbaar is.  Binnen het bestemmingsplan kunnen drie zaaldelen (3 x oefenvloer van 308 m2) gerealiseerd worden. Dit is voldoende gymnastiekcapaciteit voor de gymnastiekbehoefte van de scholen.