Opdrachtgever: Gemeente Halderberge
Doorlooptijd: 2011
Opdracht: Onderzoeken scenario’s voor een brede school / MFA
Project: Realisatie brede school / MFA van ca. 2.900 m2
Programma: Basisschool, gymzaal, kinderopvang, dorpshuis (en kerk)
Activiteiten:
  • Onderzoeken mogelijke varianten
  • De varianten financieel vergelijken
  • Inzichtelijk maken benodigde investeringen en verwachte exploitatiekosten

Achtergrond

De gemeente Halderberge onderzoekt de mogelijkheden voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA) in Stampersgat. Men wil bovendien onderzoeken of de kerkfunctie is te behouden door deze ook deels onder te brengen in de nieuwe MFA.
Stampersgat is een kleine kern van ca. 1400 inwoners in de gemeente Halderberge. Aan de Havenstraat, centraal in de kern liggen de kerk, het Dorpshuis, basisschool De Steiger, een gymzaal en een kinderopvangvoorziening van kinderopvang Oud Gastel.

Doelstelling

De bouw van een multifunctionele accommodatie of een brede school moet leiden tot een impuls van de maatschappelijke functies in de kern Stampersgat. Er zijn een aantal mogelijkheden om tot deze gewenste impuls te komen.

Aanpak

In het haalbaarheidsonderzoek zijn mogelijke varianten beschreven. Daarbij worden op basis van kengetallen de exploitatie en investeringskosten van de varianten berekend.

Resultaat

Inzicht in de kosten en mogelijkheden van de bouw van een MFA al dan niet in combinatie met een kerkfunctie.