Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Doorlooptijd: 2007
Project: Nieuwbouw ZMOK-school
Activiteiten:
  • Locatie onderzoek
  • Formuleren onderwijsvisie schoolbesturen
  • Ontwikkelen Programma van Eisen

——————————————————————————————————————————————————————–

Achtergrond

De Mulock Houwerschool (VSO-ZMOK) wil graag een nevenvestiging in Hilversum realiseren. In het Gooi wordt nog geen VSO-ZMOK onderwijs aangeboden. De stichting van een nevenvestiging zou deze witte vlek vullen. Voor de realisatie van de ZMOK-school is een investering in de huisvesting nodig. De provincie wil de helft van de investering dragen, de rest moet worden gefinancierd door de gemeente.

De gemeente wil een haalbaarheidsonderzoek doen naar de realisatie een VSO-ZMOK school in Hilversum. Daarbij wil de gemeente ook de huisvestingssituatie van de H.J. Donnerschool meenemen (SO-ZMOK). De Donnerschool is nu gehuisvest op 2 locaties: De Trappenberg (4-8 jaar) en Zonnestraal (8-12 jaar), een onwenselijke situatie.

Doelstelling

De doelstelling van het haalbaarheidsonderzoek was drieledig:

  1. Opstellen van een programma van eisen voor beide scholen.
  2. Geschikte huisvestingslocaties vinden voor de Donnerschool (SO) alsook de Mulock Houwer (VSO).
  3. Inzicht in de financiƫle haalbaarheid van realisatie van huisvestingsvoorziening voor beide scholen.

Aanpak

De aanpak van het haalbaarheidsonderzoek was als volgt: De ruimtebehoefte en de gewenste functionaliteit van de huisvesting is in beeld gebracht. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de Donnerschool, de Mulock Houwerschool en het Regionale Expertise Centrum. De informatie is uitgewerkt in een Programma van Eisen (PvE)voor de huisvesting. Vervolgens is een locatieonderzoek uitgevoerd. De mogelijk geschikte accommodaties zijn bezocht en geĆÆnspecteerd. Aan de hand van het opgesteld Programma van Eisen (PvE) is beoordeeld of de school er passend in kon worden gehuisvest. Beide scholen mogen niet te dicht bij elkaar zijn gelegen.

Resultaat

Tenslotte is een kostenraming gemaakt en met een dekkingsplan zijn inkomsten en besparingen voor het vestigen van ZMOK-scholen voor de gemeente in beeld gebracht.