Opdrachtgever: Wonen Breburg
Doorlooptijd: 2007, 2008
Opdracht: Strategische verkenning en uitwerking scenario's
Project: Herontwikkeling van 3 straten In de Kruidenbuurt
Activiteiten:
  • Scenario-ontwikkeling
  • Opstellen programma van eisen
  • Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

Woningcorporatie Wonen Breburg heeft veel bezit in de Kruidenbuurt. De leefbaarheid van deze buurt gaat achteruit. Wonen Breburg wil daarom de buurt herstructureren. Het plan is het tij te keren door sociale beheermaatregelen, verkoop van huurwoningen en nieuwbouw. Aan de Kruidenlaan en de Hoflaan/Zuringhof worden woningblokken gesloopt. De vervangende nieuwbouw wordt in een ander stedenbouwkundig patroon en typologie teruggebouwd. Men richt zich daarbij op starters- en senioren.

Doelstelling

Herstructurering van Kruidenlaan, Hoflaan en Zuringhof door realisatie van 78 koopwoningen voor senioren en starters in een afwijkend stedenbouwkundig patroon.

Aanpak

Om de haalbaarheid van het project te kunnen beoordelen is een marktonderzoek uitgevoerd naar starterswoningen en seniorenwoningen. Op basis hiervan is de potentiele verkoopprijs bepaald en is een programma van eisen voor deze woningen opgesteld. In samenwerking met de gemeente is vervolgens een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Tenslotte is een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw en het stratenprofiel.

Resultaat

Een ontwerp voor de realisatie van 78 koopwoningen aan de Kruidenlaan, Hoflaan en Zuringhof.