Opdrachtgever: Gemeente Hilversum
Doorlooptijd: 2008
Opdracht: Ontwikkelen van een huisvestingsplan voor Buitenschoolse Opvang na onderzoek naar de vraag en huisvestingsmogelijkheden
Activiteiten:
  • Inventarisatie ontwikkeling ruimtebehoefte BSO
  • Inventarisatie aanbod aan BSO
  • Formuleren accommodatiebeleid

Achtergrond

De vraag naar Buitenschoolse Opvang (BSO) in Hilversum groeit. Er is een tekort aan kindplaatsen en prognoses geven aan dat 400-450 extra kindplaatsen nodig zijn. De Stichting Kinderopvang Hilversum (SKH) en de schoolbesturen verwachten zelfs een groei van 730 kindplaatsen. Scholen en kinderopvang hebben de hulp ingeroepen van de gemeente: kan de kinderopvang in schoolgebouwen of welzijnspanden worden uitgebreid? De gemeente vindt dit een goed idee en wil daarom de mogelijkheden onderzoeken.

Doelstelling

Analyseer de vraag naar Buitenschoolse Opvang (BSO) voor de komende jaren (2008-2012). Onderzoek de mogelijkheden om de capaciteit voor BSO in schoolgebouwen of welzijnspanden uit te breiden. Kijk daarbij naar het huidige gebruik van deze panden, voorziene uitbreidingen en toekomstige ruimtebehoefte. Onderzoek bij uitbreidingswensen of bestemmingsplannen deze uitbreiding toestaan.
Dit mag echter niet ten koste gaan van de benodigde huisvesting voor scholen.

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd in samenspraak gemeente, basisscholen en de kinderopvang (SKH) – hiervoor is een projectgroep opgericht. De gemeente heeft informatie aangeleverd over vraag en aanbod van onderwijs en welzijnspanden. De kinderopvang (SKH) prognose van de groei van Buitenschoolse Opvang (BSO) aangeleverd. Deze informatie is geanalyseerd en getoetst. Op basis hiervan is een plan opgesteld voor mogelijke uitbreidingen van kinderopvang (BSO) in schoolgebouwen en welzijnspanden.

Resultaat

Overeenstemming tussen scholen, kinderopvang en gemeente noodzaak van uitbreidingen. Inzicht in de haalbaarheid van uitbreidingsmogelijkheden van kinderopvang (BSO) in schoolgebouwen en welzijnspanden. Draagvlak bij de gemeente om deze uitbreidingen te faciliteren.