Opdrachtgever: Nederlandse Schoolleiders Academie
Doorlooptijd: 2006
Opdracht: Opzet huisvestingsplan voor kenniscentrum
Activiteiten:
  • Inventarisatie en uitwerking scenario’s
  • Vertalen visie in beslisboom
  • Beschrijven afwegingskader voor investering

Achtergrond

De NSA stimuleert de dialoog over beroepskwaliteit en de professionalisering van het management in het primair onderwijs. Daarbij zijn er ideeën over het oprichten van een kenniscentrum onder de naam ‘De Brink’ met informatie voor en scholing van schoolleiders. Uit regiobijeenkomsten met schoolleiders blijkt dat er behoefte is aan een kenniscentrum.

Aanpak

Een projectgroep van de NSA heeft een kwartiermakerplan opgesteld met als doelstelling de inhoud van het Kenniscentrum ‘De Brink’ formuleren en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Er is een huisvestingsplan gemaakt waarin de volgende thema´s worden onderzocht: Welke mogelijke scenario´s zijn er om te komen tot een kenniscentrum; wat is het voorkeursscenario en wat is het stappenplan naar realisatie (hoe krijgt men dit van de grond).