Opdrachtgever: Gemeente Delft
Doorlooptijd: 2011, 2012
Opdracht: Opstellen Integraal Huisvestingsplan voor
het Voortgezet Onderwijs (IHP-VO)
Project: Vertalen van trends en ontwikkelingen in een gewenste
voorzieningenstructuur voor het Voortgezet Onderwijs
Activiteiten:
 • Formuleren van de visie
 • Analyse van trends en knelpunten
 • Bepalen toekomstige behoefte
 • Formuleren voorkeursscenario

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

In de gemeente Delft en bij de VO-scholen zelf geven een aantal ontwikkelingen aanleiding tot een andere visie op het Voortgezet Onderwijs (VO) en de huisvesting daarvan:

 • verschuiving van leerling-stromen: het vmbo krimpt terwijl het HAVO/VWO groeit;
 • plannen voor nieuwbouw van 3.000–4.000 woningen tussen Delft en Rijswijk;
 • mogelijkheden voor huisvesting van onderwijs aan de Stadsboulevard door de ontwikkeling van de Spoorzone;
 • ambities van de gemeente om een techniekopleiding-MBO te realiseren (ontbreekt nu nog);
 • vergaande samenwerking van de vmbo-opleidingen van het CLD en Grotius.

Doelstelling

Het Integrale Huisvestingsplan (IHP) moet borgen dat de huisvesting kan aansluiten op de recente ontwikkelingen in het Voortgezet Onderwijs. Meer  specifiek willen scholen en gemeente het vmbo aantrekkelijker maken door modernisering, reorganisatie en investeringen in de huisvesting; zorgen voor doorlopende leerlijnen vmbo-MBO; het praktijkonderwijs herpositioneren en de HAVO-VWO-scholen passend huisvesten voor de toekomst. Het IHP-VO formuleert deze wensen en vertaalt deze naar passende huisvesting.

Aanpak

Het Integrale Huisvestingsplan (IHP) is gezamenlijk ontwikkeld met gemeente, Stanislascollege, Christelijk Lyceum Delft (CLD), Grotius College en de Laurentius stichting. De huidige capaciteit en de prognose van ruimtebehoefte is geanalyseerd. Met de VO-scholen en de gemeente zijn gesprekken gevoerd over knelpunten, huisvestingsvisie, trends en beleidsontwikkelingen. Dit alles is vertaald in een visie en een gewenste voorzieningenstructuur.

Resultaat

Een Integraal Huisvestingsplan (IHP)  met een onderwijsvisie en voorstellen voor:

 • samenvoeging van de VMBO-afdelingen van het Grotius College en het CLD;
 • loskoppeling praktijkschool van het VMBO;
 • nieuwbouw voor VMBO (Delflandcollege);
 • uitbreiding Laurentius Praktijkonderwijs, CLD Molenhuispad en Stanislas Westplantsoen;
 • verbouwing Grotius Juniusstraat;
 • herhuisvesting Grotius;
 • nieuwbouw sporthal.

Totale investering: ruim € 24 miljoen.