Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam-Voorburg
Doorlooptijd: 2010
Opdracht: Onderzoek herbestemming gebouw ’t Loo – voormalig gebouw voor Voortgezet Onderwijs
Activiteiten:
  • Onderzoeken mogelijkheden
  • Uitwerking in scenario’s
  • Toetsing op juridische en financiële consequentie
  • Advies voorkeursscenario

Achtergrond

In het schooljaar 2010/11 is het Gymnasium Novum verhuist naar een gerenoveerd schoolgebouw. Het oude pand aan de Rijnlandlaan blijft leeg achter. Na verhuizing moeten de leerlingen sporten in een nieuwe gymzaal welke echter op het moment van de verhuizing nog niet gereed is.
Daarnaast krijgen twee basisscholen in de omgeving vervangende nieuwbouw op hun bestaande locatie. Voor deze scholen zal tijdelijke huisvesting moeten worden gevonden.
En als laatste zoekt de gemeente ruimte voor een aantal welzijnsinstellingen die op termijn geen gebruik meer kunnen maken van de huidige voorzieningen. Mogelijk kan het gebouw aan de Rijnlandlaan passende ruimte bieden.

Doelstelling

Wat te doen met het oude gebouw aan de Rijnlandlaan? Het gebouw valt na de verhuizing van het Gymnasium Novum weer terug in handen van de gemeente waardoor deze ook verantwoordelijk draagt voor de bijhorende kosten.
Een volgende vraag is waar de leerlingen van het Gymnasium Novum gymnastieklessen kunnen volgen tot de nieuwe gymzaal aan de Marcellus Eenmanslaan gereed is.
Ook moet er tijdelijk lesruimte worden gevonden i.v.m. de nieuwbouw van de twee basisscholen.
Als laatste is onderzocht of het oude gebouw aan de Rijnlandlaan geschikt kan worden gemaakt voor het huisvesten van een aantal welzijnsinstellingen.

Aanpak

Bij dit onderzoek moeten meerdere soms samenhangende problemen worden opgelost. Bij de opzet van de rapportage is daarom gekozen om meerdere verschillende scenario’s met elk hun eigen voor- en nadelen voor te leggen.

Voor het oplossen van de vraag naar gymnastiekcapaciteit voor het Gymnasium Novum zijn meerdere mogelijkheden onderzocht. De gymzalen in het oude pand kunnen nog tijdelijk worden gebruikt. Ook kan er ruimte worden gezocht bij andere gymnastiekvoorzieningen die binnen de wettelijke reisafstand vallen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor een tijdelijke gymzaal waar eventueel ook de twee basisscholen gebruik van kunnen maken onderzocht.

De twee basisscholen kunnen tegen acceptabele kosten in tijdelijke lokalen worden gehuisvest, maar kunnen ook nog tijdelijk gebruik maken van het oude collegegebouw. In dat laatste geval bestaat wel het risico dat bij vertraging bij de nieuwbouw van de basisscholen het pand enige tijd geheel of grotendeels ongebruikt zal zijn wat naast extra kosten ook het risico op kraak en verpaupering met zich meebrengt.

Resultaat

De verschillende scenario’s zijn voorgelegd aan de Gemeenteraad. Overeenkomstig onze aanbeveling in het eindrapport is gekozen het gebouw aan de Rijnlandlaan te slopen en om de basisscholen tijdens de nieuwbouw in tijdelijke huisvesting op de vrijgekomen locatie aan de Rijnlandlaan te plaatsen. De vraag naar gymnastiek zal worden opgevangen in de bestaande sportvoorzieningen. Voor de welzijnsinstellingen wordt zo nodig andere ruimte gezocht.

Inmiddels wordt de oude school aan de Rijnlandlaan gesloopt en zal basisschool De Dijsselbloem als eerste van de twee scholen nieuwbouw krijgen. De Dijsselbloem wordt in combinatie met een nieuwe turnhal ontwikkeld. Ook bij dit project is Vastgoeddialoog betrokken, kijk hier voor meer informatie over dat project.