Opdrachtgever: Almeerse Scholen Groep (ASG)
Doorlooptijd: 2009
Opdracht: Analyseren financiële en ruimtelijke gevolgen nieuw rekenmodel ruimtebehoefte basisscholen
Activiteiten:
  • Bepalen ruimtebehoefte volgens huidige & nieuwe rekenmodel
  • Bepalen capaciteit bestaande huisvesting volgens beide methoden
  • Berekenen benodigde uitbreiding volgens beide methoden
  • Analyseren oorzaken verschillen in ruimtebehoefte

——————————————————————————————————————————————————————–

Achtergrond

In 2008 heeft de VNG bij circulaire aan de gemeentebesturen voorgesteld om de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ aan te passen. Hierbij wordt o.a. de berekening van de ruimtebehoefte voor basisscholen gewijzigd: niet langer wordt gerekend in lokalen, maar met m2 per leerling. Daarnaast wordt aan gewichtenleerlingen permanente huisvesting toegekend, terwijl de huidige ruimtenormering uitgaat van tijdelijke ruimtebehoefte voor de gewichtenleerlingen.
De gemeente Almere heeft berekend dat invoering van de nieuwe verordening zou leiden tot een aanzienlijke extra ruimtebehoefte – resulterend in een extra investering van 6 miljoen Euro.
De ASG wil weten wat ruimtelijke gevolgen zijn voor haar scholen. Daarom zijn voor de ASG de verschillen in ruimtebehoefte en capaciteit volgens beide methoden geanalyseerd.

Aanpak

De ruimtebehoefte is berekend volgens de oude en nieuwe methode. Vervolgens is ook de capaciteit van de bestaande gebouwen bepaald conform de oude én de nieuwe rekenmethode. Tenslotte zijn de gebouwen met een relatief laag Functioneel Nuttig Oppervlakte (FNO) geïdentificeerd.

Resultaat

Bij invoering van de nieuwe VNG-ruimtenorm leidt tot een lichte daling van de ruimtebehoefte voor de scholen van de ASG.
Deze afname ten opzichte van de huidige norm wordt veroorzaakt door:

  • afwijkende gemiddelde schoolgrootte.
  • afwijkende leeftijdsopbouw van de leerlingen (meer onderbouw- dan bovenbouwleerlingen).

Of de nieuwe norm een verbetering is voor de ASG is afhankelijk van de wijze waarop de gemeente de capaciteit berekent van de bestaande voorraad.