Opdrachtgever: Gemeente Halderberge
Doorlooptijd: 2010
Opdracht: Opstellen vlekkenplan voor Brede School in Hoeven
Project: Nieuwbouw brede school van ca. 5.200 m2
Programma: 2 basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, consultatiebureau en bibliotheek
Activiteiten:
  • Formuleren huisvestingsvisie
  • Opstellen vlekkenplan en ruimtetabel in overleg met toekomstige gebruikers

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

De gemeente en maatschappelijk partners willen in Hoeven een kindercluster realiseren op de huidige locatie van basisschool De Reuzelaar. In de nieuwbouw zullen twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en het consultatiebureau worden gehuisvest.

Doelstelling

Met de ontwikkeling van de brede school willen gemeente, scholen en maatschappelijk partners de kwaliteit van de voorzieningen voor kinderen en ouders in Hoeven verbeteren. Het is aan ons de taak om samen met de betrokken partijen de wensen  van de gebruikers te inventariseren en te visualiseren in een vlekkenplan.

Aanpak

Omdat er meerdere partijen van één het zelfde gebouw gebruik gaan maken is gekozen om tijdens gezamenlijke bijeenkomsten te onderzoeken welke voorzieningen er nodig zijn, of bepaalde voorzieningen samen gebruikt kunnen worden en welke voorzieningen de gebruikers juist niet kunnen delen. Wanneer de wensen van de gebruikers voldoende duidelijk zijn en onderling zijn afgestemd kan naar een gebouwindeling worden toegewerkt.

Bij het project zijn de volgende partijen betrokken:

  • basisscholen De Reuzelaar en De Lindenlommer
  • peuterspeelzaal Hummelhoeve, kinderopvang De Krullevaar en BSO Kamelot
  • bibliotheek  VANnU
  • thuiszorg West-Brabant (consultatiebureau).

Resultaat

In een aantal sessies hebben wij samen met de gemeente en (potentiële) gebruikers het vlekkenplan voor de nieuwe brede school ontwikkeld.