Opdrachtgever: Da Vinci College
Doorlooptijd: 2006
Opdracht: Opstellen Programma van Eisen (PvE)
Project: Nieuwbouw Da Vinci College op bestaande locatie, ca. 10.000 m²,
incl. herontwikkeling bestaande locatie
Activiteiten:
  • Formuleren onderwijsvisie schoolbestuur
  • Ontwikkelen Programma van Eisen tezamen met ROC-Leiden

———————————————————————————————————————————————————————

Achtergrond

Het ROC-Leiden heeft een ambitieus plan ontwikkeld voor de nieuwbouw van een ROC-VMBO, evenwijdig aan het treinstation Lammenschans. In dit nieuwe gebouw kan ook het VMBO van het Da Vinci College worden gehuisvest.

Het Da Vinci College wil voor de nieuwbouw een Programma van Eisen (PvE) laten opstellen waarin de wensen en eisen voor de nieuwbouw zijn geformuleerd.

Doelstelling

Het Programma van Eisen (PvE) zal worden gebruikt voor gesprekken met de architect over de indeling van het gebouw.

Aanpak

Het Programma van Eisen (PvE)  is opgesteld in samenspraak met directie en de onderwijsteams. De visie en onderwijsconcept zijn vertaald in een ruimtelijk programma. Elk team heeft daarbij een vlekkenplan van haar thuisbasis opgesteld. Daarnaast zijn er excursies georganiseerd.