Opdrachtgever: Gemeente Halderberge
Doorlooptijd: 2009
Opdracht: Onderzoek ruimtebehoefte voor nieuw dorpshuis annex Multifunctionele Accommodatie (MFA)
Project: Nieuw Dorpshuis annex MFA en Brede School
Activiteiten:
  • Onderzoeken ruimtebehoefte van verenigingen
  • Opstellen ruimtetabel
  • Opstellen vlekkenplan

Achtergrond

Het verenigingsleven in het dorp Hoeven (gemeente Halderberge) is over drie verschillende locaties verdeeld. De gemeente wil onderzoeken of de verschillende verenigingen in Hoeven in een nieuw te bouwen gezamenlijk dorpshuis kunnen worden ondergebracht. De gemeente denkt door het samenvoegen van de locaties en het daaruit volgend medegebruik van de voorzieningen door de verenigingen uiteindelijk ruimte en kosten te besparen en de bestaande locaties geschikt te maken voor herontwikkeling.

Aanpak

Allereerst is er bij alle betrokken partijen nagevraagd welke voorzieningen zij nodig denken te hebben. Op basis van de wensen van de verenigingen en de roosterindeling van de bestaande locaties is vervolgens gekeken welke verenigingen van de zelfde ruimte gebruik kunnen maken. Hierna is een nieuw rooster met een bijhorende ruimtestaat opgesteld welke tijdens een aantal sessies met de gemeente en de gebruikers is vertaald in een Programma van Eisen (PvE) met een eenvoudig vlekkenplan.

Resultaat

Als uitkomst van het onderzoek kan worden gesteld dat het mogelijk is het bestaande verenigingsleven in Hoeven op een beperkte oppervlakte onder één dak samen te brengen. De wensen van de gemeente en de gebruikers zijn uitgewerkt in een Programma van Eisen (PvE). De gemeente heeft i.v.m. met gewijzigde vooruitzichten nog geen nader besluit genomen over de verdere ontwikkeling van het nieuwe dorpshuis.