Opdrachtgever: Gemeente Halderberge
Doorlooptijd: 2010
Opdracht: Haalbaarheidsonderzoek Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Hoeven
Project: Nieuwbouw MFA van ca. 8.500 m2
Programma: 2 basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang, consultatiebureau, bibliotheek, dorpshuis en sporthal
Activiteiten:
  • Onderzoeken mogelijkheden multifunctioneel gebruik
  • Opstellen vlekkenplan en ruimtetabel in overleg met toekomstige gebruikers

Achtergrond

Het verenigingsleven in het dorp Hoeven (gemeente Halderberge) is over drie verschillende locaties verdeeld. De gemeente wil onderzoeken of de verschillende verenigingen in Hoeven in een nieuw te bouwen gezamenlijk dorpshuis kunnen worden ondergebracht.

Ook willen de gemeente en maatschappelijk partners willen in Hoeven een kindercluster realiseren waarin twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang, buitenschoolse opvang, een bibliotheek en het consultatiebureau zullen worden gehuisvest.

Doelstelling

De gemeente wil laten onderzoeken of de geplande brede school, het nieuw te ontwikkelen dorpshuis en een sporthal in één multifunctionele accommodatie (MFA) kunnen worden gehuisvest, en of de brede school, het dorpshuis en de sporthal ruimten gezamenlijk kunnen gebruiken.

Aanpak

Vastgoeddialoog heeft in een eerder stadium onderzoek gedaan naar aparte huisvesting voor de brede school en het dorpshuis. De bij deze onderzoeken verzamelde informatie is opnieuw gebruikt om een vlekkenplan voor de combinatie van een brede school, dorpshuis en sporthal uit te werken.

Resultaat

Het Programma van Eisen en het vlekkenplan voor een MFA bestaande uit een brede school, een dorpshuis en een sporthal is aan de gemeente voorgelegd. Gezien gewijzigde vooruitzichten heeft de gemeente nog geen nader besluit genomen over de verdere ontwikkeling van de MFA.