Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Doorlooptijd: 2009
Opdracht: Programmamanagement ontwikkeling onderwijsvoorzieningen nieuwbouwwijk Leidsche Rijn
Project: Nieuw Dorpshuis annex MFA en Brede School

Activiteiten:
  • Visieontwikkeling
  • Planning
  • Overleg met schoolbesturen en projectbureau
  • Formuleren randvoorwaarden locaties
  • Toetsen structuurvisies en stedenbouwkundige plannen

——————————————————————————————————————————————————————–

Achtergrond

Leidsche Rijn is een grote wijk van ongeveer 32.000 woningen in aanbouw. De bouw is rond 2000 gestart en duurt tot ongeveer 2025. Inclusief de oude kernen Vleuten, De Meern en Haarzuilens komen ongeveer 90.000 mensen in Leidsche Rijn te wonen (excl. Rijnenburg). In 2009 was de wijk voor ongeveer 50% gereed: 16.000 van de geplande 32.000 woningen waren gebouwd.

Scholen
Aangezien in Leidsche Rijn veel jonge gezinnen komen wonen, is de behoefte aan scholen groot. In Leidsche Rijn worden dan ook veel scholen gerealiseerd: 21 basisscholen, 4 scholen voor voortgezet onderwijsscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs. Deze scholen zullen worden gehuisvest in 24 gebouwen. In 2009 waren 11 gebouwen gerealiseerd. Er resteerde nog een bouwopgave van 11 onderwijs gebouwen, 13 gymzalen en 2 tijdelijke huisvestingsvoorzieningen, voor een investeringsvolume van 77 miljoen Euro.

Opdracht

Het programmamanagement op interim-basis van de onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn. De taak bestond uit het plannen van voorzieningen, het tegengaan van de scheefgroei en het oplossen van de grotere leerling-groei.

Aanpak/thema’s

Drie voorbeelden van thema’s die bij het programmamanagement van de onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn aan de orde zijn gekomen:

Gebiedsontwikkeling en scholen
Het plannen van voldoende onderwijsvoorzieningen is een intensieve opgave. Iedere fase van een gebiedsontwikkeling vraag om input en toetsing: van gebiedsvisie, naar stedenbouwkundig plan, naar bestemmingsplan. Er moeten eisen worden geformuleerd voor de grootte van de onderwijskavels, de situering, het parkeren, halen en brengen, de oriëntatie en uitbreidbaarheid. De scholen moeten worden bovendien meegenomen in de planontwikkeling en de gelegenheid krijgen input te geven. De plannen moeten vervolgens worden getoetst: voldoen de kavels aan de voorwaarden voor onderwijs. In dit proces wordt ook gekeken naar de positionering van andere maatschappelijke voorzieningen. Dit alles moet goed worden afgestemd binnen de gemeente.

Scheefgroei
Terwijde, Vleuterweide en Parkwijk-Langerak, twee reeds gerealiseerde gebieden, vragen om aandacht door scheefgroei. Sommige scholen in dit gebied groeien zeer snel, terwijl andere scholen sterk achter blijven. De verdeling van de leerlingen over de scholen is anders dan gepland. Hierdoor ontstaan scholen met grote tekorten aan lokalen, terwijl andere scholen nog veel leegstand hebben. Om groei en huisvesting goed op elkaar af te stemmen zijn afspraken gemaakt over maximale schoolgroottes in Terwijde en een postcodebeleid in Vleuterweide. Voordeel van deze afspraken is dat de ad-hoc problematiek afneemt. Nadeel van deze afspraken is dat ouders minder vrijheid hebben bij de schoolkeuze.

Leerling-groei
In 2009 blijkt dat de leerling-groei hoger is dan verwacht. Er moet opnieuw grondig worden gekeken naar de planning van de voorzieningen – niet alleen voor onderwijs, maar ook voor welzijn. Er wordt een ambtelijke projectgroep ingesteld die deze ‘Herijking begeleidt’. In nauw overleg met de scholen wordt een plan opgesteld dat met het projectbureau wordt afgestemd en aan B&W wordt gepresenteerd.

Overzicht van de te realiseren onderwijsvoorzieningen in Leidsche Rijn tussen 2010 en 2015:

Locatie Voorziening Oplevering
Vleuterweide Basisschool De Twaalfruiter & sportzaal  2011
SBO school & gymzaal  2012
VMBO school  2015
Sportzaal VMBO  2015
2e fase Cultuurcampus
Het Zand Basisschool 16 groepen (PC)  2012
Gymzaal  2010
Tijdelijke voorziening 12 groepen  2012
Hogeweide Basisschool 16 groepen  2013
Gymzaal  2013
Leeuwensteijn Noord Basisschool 16 groepen  2014
Gymzaal  2014
Leidsche Rijn Centrum Basisschool 16 groepen  2013
Gymzaal  2013
Basisschool 13 groepen  2013
Tijdelijke voorziening PO & gymzaal  2013
Rijnvliet Basisschool 16 groepen  2015
Gymzaal  2015
Haarzicht Basisschool 11 groepen & gymzaal  2014
Haarrijn Basisschool 11 groepen & gymzaal  2014
Terwijde Huur van 4 lokalen in Poort van Terwijde  2014